Lubuskie - Warte Zachodu

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna

29 sierpnia br. w Gorzowie Wielkopolskim doszło do spotkania służb Nadzoru Budowlanego z Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym i Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

W spotkaniu uczestniczyli min.

Przewodniczący OR LOIIB Andrzej Cegielnik

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Lacroix

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Ewa Bosy

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Jacek Kasierski

 

Spotkanie miało na celu nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy Wojewódzkim, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, a rzecznikami i sędziami z Lubuskiej Izby. Wszystkim nam zależy na podnoszeniu rangi i szacunku do zawodu inżyniera i technika budowlanego. W tym celu niezbędna jest dobra współpraca, by wyeliminować ze środowiska osoby nieuczciwe, nierzetelne i niekompetentne.

 

Więcej na temat odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej już w najbliższym biuletynie.

Małgorzata NadziejkoGalerie: