Lubuskie - Warte Zachodu

Od 17 grudnia obowiązują nowe wzory wniosków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Rozporządzenie:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001493+2016%2412%2417&min=1

Wzory wniosków: 

http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.html

 Załączniki:
Pismo Ministra
Rozporządzenie