Lubuskie - Warte Zachodu

Specjalista Sekcji Budownictwa i Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Straż Graniczna Krosno Odrzańskie

Szczegóły

http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/s03/wolne-stanowiska-w-sluz/ogloszenia/12518,Nabor-na-stanowisko-specjalisty-Sekcji-Budownictwa-i-Nieruchomosci-Wydzialu-Tech.html