Lubuskie - Warte Zachodu

specjalista ds. inspekcji i kontroli w Wydziale Inspekcji Terenowej w WINB Gorzów Wlkp.

LUBUSKI WOJEWÓDZI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. inspekcji i kontroli

w Wydziale Inspekcji Terenowej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Miejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wlkp. i teren województwa lubuskiego

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: średnie techniczne,
 • Staż pracy: 2 lata w obszarze budownictwa,
 • znajomość następujących ustaw:
 • Prawo budowlane,
 • Prawo wodne,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B.

https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5152_specjalista-ds-inspekcji-i-kontroli-w-wydziale-inspekcji-terenowej.html