Lubuskie - Warte Zachodu

Kierownik Budowy - Farmy Wiatrowe

Dla mojego Klienta, międzynarodowej firmy- generalnego wykonawcy obiektów w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej, poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Kierownik Budowy - Farmy Wiatrowe

Zadania:

 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Zorganizowanie budowy
 • Kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • Koordynacja realizacji zadań BHP
 • Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • Zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • Przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
 • Doświadczenie w realizacji projektów farm wiatrowych
 • Znajomość języka angielskiego

 

Gorąco zachęcam do przesłania CV na adres: monika.rzewuska@ceeexperts.pl

 

monika.rzewuska@ceeexperts.pl

 

+48 665 043 071