Lubuskie - Warte Zachodu

Dyrektor Oddziału Warszawa

W związku z intensywnym rozwojem działalności krajowej i zagranicznej firma projektowo-konsultingowa Promost Consulting sp. z o.o. sp. k., działająca w branży infrastruktury transportu i ochrony środowiska, poszukuje do swojego oddziału w Warszawie doświadczonej osoby na stanowisko: 

Dyrektor Oddziału

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Oddziału będzie odpowiedzialna za:

 • aktywną działalność w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów realizowanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”;
 • reprezentowanie Spółki w relacjach z Inwestorami, Podwykonawcami, Instytucjami oraz innymi Partnerami Zewnętrznymi, budowanie dobrych relacji biznesowych;
 • efektywne zarządzanie zespołem pracowników, koordynację oraz kontrolę merytoryczną, nadzór nad realizacją umów;
 • wycenę i ofertowanie usług dla sektora publicznego oraz prywatnych Inwestorów;
 • prowadzenie polityki finansowej Oddziału, opracowanie planów budżetowych realizowanych projektów i kontrolę ich realizacji;
 • współpracę z Zarządem w realizacji celów strategicznych Spółki oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia kierunkowego w branży budowlanej i/lub zarządzania projektami;
 • 10 - letniego doświadczenia w pracy w firmach projektowo – konsultingowych na stanowiskach kierowniczych w projektowaniu i/lub zarządzaniu projektami w charakterze szefa lub członka zespołu Inżyniera Kontraktu;
 • dobrej znajomości krajowej branży infrastruktury transportu i/lub środowiska (drogi, koleje, oczyszczalnie, itp.), potwierdzonej wykazem projektów wraz z podaniem ich zakresu rzeczowego i finansowego oraz Inwestorów;
 • dobrej znajomości przepisów prawa obowiązujących w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, tj. prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, itp.;
 • umiejętności wyceny, zarządzania kosztami oraz rozliczania usług projektowo – konsultingowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, potwierdzonej stosownym certyfikatem;
 • doskonałych kompetencji menedżerskich;
 • umiejętności strategicznego myślenia;
 • inicjatywy i kreatywności;
 • gotowości do etatowego i długoterminowego związania się z pracodawcą;
 • mile widziane będą referencje od poprzednich pracodawców.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w zespole specjalistów i ludzi z pasją;
 • rozwój zawodowy poprzez ambitne zadania oraz autonomię działania;
 • umowę o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie oraz niezbędne narzędzia pracy;
 • partycypację w kształtowaniu strategii Spółki.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) do dnia 30.04.2017r. na adres biuro@promost.pl.