Lubuskie - Warte Zachodu

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i kontroli terenowej w Wydziale Inspekcji Terenowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji oraz obiektów budowlanych przed ich przekazaniem do użytkowania, stwierdzanie zgodności wykonania robót/ obiektu budowlanego z decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym;

- Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych oraz w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego, kontrola ich stanu technicznego i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
- Ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego kontrolowanych budów i obiektów budowlanych, dokonanie oceny jego zgodności z przepisami prawa;
- Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu robót budowlanych lub obiektów budowlanych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, np. nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości bądź udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
- Weryfikowanie dokumentów załączonych do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, sprawdzenie prawidłowego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego;
- Weryfikowanie dokumentów załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, sprawdzanie zgodności wykonania obiektu z decyzją o pozwolenie na budowę i projektem budowlanym;
- Przeprowadzanie kontroli w wyniku wniesionych wniosków i skarg powszechnych, wyjaśnianie zasadności zarzutów merytorycznych naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane;
- Prowadzenie ewidencji i wykazów dokumentacji związanej z Wydziałem Inspekcji Terenowej, usprawnianie pracy w wydziale.

Termin składania dokumentów: 25.03.2016r.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 95 7115 463

oraz http://www.gorzow.winb.gov.pl/?mod=news&cID=95

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Agnieszka Harasimowicz