Lubuskie - Warte Zachodu

szkolenia stacjonarne II półrocze 2022

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I PÓŁROCZE 2022

 

I GORZÓW – Sala w siedzibie LOIIB w Gorzowie ul. Podmiejska-Boczna 12a

  godz. 15.00 (czwartek)

 

II ZIELONA GÓRA – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i

                                       Inżynierii Środowiska ul. Prof. Szafrana 1 godz. 16.00 (środa)

sala 215 bud. A-8

 

III ŻARY – Technikum Budowlane ul. Górnośląska 2 godz. 15.00 (czwartek)

 

IV NOWA SÓL – Biuro projektów SERAFIŃSCY ul. Portowa 4

godz. 16.00 (środa)

 

V ŚWIEBODZIN – Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Żaków 3

godz. 15.30 (środa)

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

1

I   20.10.2022 Gorzów

II  19.10.2022 Zielona Góra

III 27.10.2022 Żary

IV 26.10.2022 Nowa Sól

V 09.11.2022 Świebodzin

„Prawo Wodne podział administracyjny zlewni, właściwości organów, a pozwolenia wodno-prawne.”

Wykładowca: Emilia Dowlaszewicz

2

I  10.11.2022 Gorzów

II 16.11.2022 Zielona Góra

zmiana

 

„Prawo Budowlane- omówienia aktualnych zmian.”

Wykładowca: Katarzyna Kis

3

I   17.11.2022 Gorzów

II  23.11.2022 Zielona Góra

III 24.11.2022 Żary

IV 30.11.2022 Nowa Sól

V 07.12.2022 Świebodzin

„Aktualne warunki i wymogi techniczne w zakresie ochrony P.poż.”

Wykładowca: Bogusław Pabierowski