Lubuskie - Warte Zachodu

AKCJA INFORMACYJNA 1000 SŁÓW O BUDOWNICTWIE

Szanowni Państwo,

dnia 25.09.2021 r. odbędzie się DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA.

Aktualnie prowadzimy w ramach ogólnopolskiej akcji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w publikatorach publicznych akcję informacyjną w formie popularnonaukowej, przybliżającą zagadnienia związane z budownictwem w cyklach : 1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada.

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi publikacjami, które ukazały się w niżej wymienionej prasie:

 

1. POPRTAL REGIONEO.pl 

https://regioneo.pl/cykle/1000-slow-o-budownictwie-inzynier-opowiada/8908,geosyntetyki/

 

2. KOSTRZYŃSKI FLESZ http://kostrzynskiflesz.pl/  w wydaniu papierowym, w Kostrzynie i Dębnie opublikowany został tekst o akweduktach, w kwietniu zostanie opublikowany tekst o geosyntetykach

 

3. GAZETA REGIONALNA w wydaniu papierowym na region Żary-Żagań oraz Zielona Góra, opublikowany został tekst o akweduktach i geosyntetykach, w wydaniu kwietniowym kolejny tekst o cegle,

 

4. PRZEKRÓJ LOKALNY (pow.sulęciński) tekst o akweduktach ukaże się w kwietniu, a drugi w maju, kolejne w następnych wydaniach 

 

    Zapraszamy również do korzystania z portali :  https://witnickiflesz.pl oraz https://pomysle.pl 

 Załączniki:
1000 słów o budownictwie akwedukt
1000 słów o budownictwie cegła
1000 słów o budownictwie geosyntetyki
1000 słów o budownictwie most
1000 słów o budownictwie- beton
1000 słów o budownictwie- dach 2
artykuł o akwedukcie w gazecie regionalnej
artykuł o geosyntetykach w gazecie regionalnej
scan z gazety kostrzyński flesz