Lubuskie - Warte Zachodu

Prezydium OR LOIIB

L.p.

      Nazwisko i Imię

   Numer ewidencyjny

1.

Wojciech Poręba - Przewodniczący

      LBS/BO/0027/16

2.

Stanisław Serafiński

-zastępca Przewodniczącego

      LBS/BO/0924/01

3.

Teresa Domaradzka - Skarbnik

     LBS/IS/2090/01

4.

Elwira Kramm- zastępca Skarbnika           

     LBS/BO/0089/01

5.

Artur Juszczyk - Sekretarz

     LBS/BD/0007/12

6.

Ewa Ludmiła Burnos - z-ca Sekretarza

     LBS/BO/0089/01

7.

Rajmund Czerwonajcio-członek

     LBS/BO/0145/01

8.

Mieczysław Olejniczak- członek

     LBS/BO/1369/02

9.

Ryszard Wojtkiewicz - członek

     LBS/IS/0109/11