Lubuskie - Warte Zachodu

Prezydium OR LOIIB

L.p.

      Nazwisko i Imię

   Numer ewidencyjny

1.

Ewa Bosy - Przewodnicząca                              

     LBS/BO/0013/04

2.

Tadeusz Glapa - Zastępca Przewodniczącego

     LBS/BD/0255/01

3.

 Teresa Domaradzka - Skarbnik

     LBS/IS/2090/01

4.

Wojciech Poręba - Zastępca Skarbnika

     LBS/BO/0027/16

5.

Ewa Burnos - Sekretarz

     LBS/BO/0089/01

6.

Marcin Pabierowski - Zastępca Sekretarza

     LBS/BO/0135/06

7.

Mieczysław Olejniczak - członek

     LBS/BO/1369/02

8.

Edward Stefaniak - członek

     LBS/BO/0152/04

9.

Jacek Stróżyna - członek

     LBS/BO/0306/03