Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Prezydium OR LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

Ewa Bosy - Przewodnicząca

2.

Tadeusz Glapa - Zastępca Przewodniczącego

3.

 Teresa Domaradzka - Skarbnik

4.

Wojciech Poręba - Zastępca Skarbnika

5.

Ewa Burnos - Sekretarz

6.

Marcin Pabierowski - Zastępca Sekretarza

7.

Andrzej Cegielnik - członek

8.

Mieczysław Olejniczak - członek

9.

Edward Stefaniak - członek

10.

Jacek Stróżyna - członek