Lubuskie - Warte Zachodu

Zaświadczenia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zaświadczenia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

Zgodnie z par. 17 pkt 6 Generalnej Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 114-0390/PIIB/14: „Dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach działalności gospodarczej.”

Każdemu członkowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadzącemu działalność gospodarczą, Ergo Hestia wystawi zaświadczenie o następującej treści:

 

W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ergo Hestia S.A. informuję, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pana/i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx potwierdzone Certyfikatem do polisy nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obejmuje wykonywanie samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

Zgodnie z par. 17 pkt 6 Generalnej Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów   Budownictwa nr 114-0390/PIIB/14: „Dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach działalności gospodarczej.”

 

Dla osób, które są zobowiązane lub chcą podwyższyć sumę gwarancyjną w ramach umowy nadwyżkowej – uzupełniamy powyższe zaświadczenie o numer polisy nadwyżkowej, po jej wystawieniu i opłaceniu przez Ubezpieczonego.

Dla otrzymania zaświadczenia prosimy o kontakt z Przedstawicielem Ergo Hestii – pod numerem, +58 698 65 58 lub przesłanie prośby o wystawianie zaświadczenia razem z zaświadczeniem o przynależności do Izby oraz podaniem danych firmy na adres inzynierowie@ag.ergohestia.pl

Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne , odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych