Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmienia swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Szkolenia II półrocze 2018

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

II PÓŁROCZE 2018

 

I GORZÓW – Wojewódzka i Miejska Biblioteka ul. Kosynierów Gdyńskich

godz. 15.00 (czwartek)

 

II ZIELONA GÓRA – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i

Inżynierii Środowiska ul. Prof. Szafrana 1 godz. 16.00 (środa) sala 213

 

III ŻARY – Technikum Budowlane ul. Górnośląska 2 godz. 15.00 (czwartek)

 

IV NOWA SÓL – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowa Sól ul. Witosa 25 godz.15.00 (czwartek)

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

1

I 13.09.2018

II 26.09.2018

III 04.10.2018

Szkolenie na temat: System realizacji inwestycji w formule

„ Zaprojektuj i wybuduj” - wady i zalety

ORGBUD – SERWIS Sp. z o.o.

Wykładowca: Maciej Sikorski

 

2

 

II 17.10.2018

 

Seminarium zorganizowane przez Firmę Xella – Polska Sp. z o.o. W-wa

zastosowanie produktów – Ytong, Silka, Multipar w budownictwie mieszkaniowym

Wykładowca: Doradca ds. inwestycji Tomasz Ralko

 

3

I 29.11.2018

II 28.11.2018

IV 22.11.2018

 

Ściany oporowe i zabezpieczenie skarp w budownictwie drogowo-mostowym i budownictwie hydrotechnicznym

Wykładowca: dr inż. Artur Juszczyk

 

4

I 06.12.2018

II 05.12.2018

III 13.12.2018

Zawartość projektu budowlanego podlegającą sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Wykładowca: Agnieszka Harasimowicz

 

5

II 21.11.2018

godz.15:30

Akademia Inżyniera- seminarium na temat: Nowe rozwiązania w technice sanitarnej i grzewczej.

Wykładowca: Jerzy Piotrowiak z zespołem PZITS Toruń

 

6

I 13.12.2018

II 12.12.2018

Szkolenie nt "Domy z keramzytu- budowa szybka, solidna i bez kompromisów. Mieszka się komfortowo i zdrowo.

Wykładowca: Jakub Dębowski - ABAKON Sp. z o.o. komandytowa Bielsko- Biała

 

7

10.10.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Sala Kolumnowa Zielona Góra ul.Podgórna 7

MILENIUM - GAZETA LUBUSKA

Temat : Architektura i Budownictwo oraz instalacje sanitarne i techniki grzewcze - zespół prelegentów oraz temat:

Prosty czy skomplikowany proces budowlany.

Wykładowca: Katarzyna Lis