Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia I półrocze 2021

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

I PÓŁROCZE 2021

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR

 

1

2021-01-04 godz. 8:00

do

2021-01-05 godz. 22:00

 

Transfer wiedzy i technologii z zakresu oszczędności energii. Wymiana ciepła, pomiary termowizyjne. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, Prof. Politechniki Opolskiej, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

2

2021-01-06 godz. 8:00

do

2021-01-07 godz. 22:00

Dotacje UE na projekty proekologiczne związane z gospodarką wodnościekową, gospodarką odpadową - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Barbara Lesik, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

3

2021-01-08 godz. 8:00

do

2021-01-09 godz. 22:00

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych i wentylacja obiektów budowlanych - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Krzysztof Drożdżol, Serwis OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

4

2021-01-11 godz. 8:00

do 

2021-01-12 godz. 22:00

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych i historycznych oraz ich przewidywalność cz. II - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UT-P, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, Serwis OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

5

2021-01-11 godz. 8:00

do 

2021-01-17 godz. 20:00

Prawo budowlane - zmiany 2020 - RETRANSMISJA

Prelegenci: Krzysztof Użarowski, Pomorska OIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

6

2021-01-12 godz.16:00- 18:00

Wyzwania konstrukcyjne realizacji budynku Afrykarium-Oceanarium w Zoo Wrocław

Prelegenci: dr inż. Maciej Minch

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

7

2021-01-13 godz. 8:00

do 

2021-01-14 godz. 22:00

Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Iwona Łapuńka, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

8 2021-01-14 godz.11:00- 13:00

Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystancji uziemienia

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
9 2021-01-14 godz.16:00- 18:00

Rzeka Odra – od dzieła natury do Odrzańskiej Drogi Wodnej. Część 1

Prelegenci: dr inż. Leszek Budych

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
10 2021-01-18 godz.11:00- 15:00

Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu ustawy prawo zamówień publicznych...

Prelegenci: Maciej Sikorski - ORGBUD SERWIS, Edyta Protasiuk - MOIIB, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
11 2021-01-18 godz.16:00- 20:00

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Prelegenci: Adam Rynkowski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
12 2021-01-19 godz.11:00- 14:00

Prefabrykacja elementów żelbetowych - technologia, jakość, estetyka

Prelegenci: mgr inż. Łukasz Kwiatkowski, OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
13 2021-01-19 godz.17:00- 19:00

Nowe cyfrowe narzędzia do projektowania systemów odwodnienia

Prelegenci: prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
14 2021-01-20 godz.11:00- 15:00

BIM Standard PL - skuteczne przygotowanie i prowadzenie inwestycji w metodyce BIM

Prelegenci: Dariusz Kasznia

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
15 2021-01-21 godz.11:00- 13:00

Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
16 2021-01-22 godz.16:00- 19:30

Klasyfikacja, ewidencja i zagospodarowanie odpadów z placu budowy

Prelegenci: dr inż. Piotr Wojewódzki, Agnieszka Klecińska

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
17 2021-01-26 godz.11:00- 15:00

OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY

Prelegenci: dr. inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Katarzyna Barska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
18 2021-01-27 godz.12:00- 15:00

Postępowania związane z samowolami budowlanymi

Prelegenci: inż. Krzysztof Użarowski, Pomorska OIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
19 2021-01-27 godz.17:00- 19:30

Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp z uwględnieniem pracy cudzoziemców

Prelegenci: Dagmara Kupka

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
20 2021-01-28 godz.11:00- 13:00

Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, Marek Sekściński, Podlaska OIIB

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
21 2021-01-28 godz.16:00- 20:00

Specustawa drogowa w praktyce – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
22

2021-01-29 godz. 9:00

do 

2021-02-01 godz. 8:50

BIM Standard PL - skuteczne przygotowanie i prowadzenie inwestycji w metodyce BIM - RETRANSMISJA

Prelegenci: Dariusz Kasznia, MOIIB - Edyta Protasiuk, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
23

2021-01-29 godz.16:00- 19:00

Rola zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w procesie budowlanym

Prelegenci: mgr inż. Alicja Meusz

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
24

2021-02-01 godz.11:00- 15:00

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Prelegenci: dr. inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Edyta Protasiuk

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25

2021-02-02 godz.11:00- 14:00

Wskaźnik EP wg WT2021 w budynkach wielorodzinnych. Projektowanie went. garaży wielostanowiskowych.

Prelegenci: Marcin Gasiński, Włodzimierz Łącki

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
26

2021-02-04 godz.11:00- 13:00

Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz, Marek Sekściński, Podlaska OIIB

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
27

2021-02-04 godz.14:00- 18:00

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków - zasady wykonywania i detale -Wykład bez retransmisji

Prelegenci: Maciej Rokiel

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
28

2021-02-05 godz.16:00- 18:00

Nie pali się..!(?) Ochrona przeciwpożarowa w procesie projektowania i użytkowania obiektów

Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
29

2021-02-06 godz.8:00- 22:00

Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy PB - RETRANSMISJA

Prelegenci: Mirosław Puzia, ŚlOIIB Serwis

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
30

2021-02-06 godz. 9:00

do 

2021-02-10 godz. 21:00

Plan BIOZ a instrukcja wykonywania robót oraz inne dokumenty bhp z uwględnieniem pracy cudzoziemców - RETRANSMISJA

Prelegenci: Dagmara Kupka

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
31

2021-02-08 godz.11:00- 15:00

Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót

Prelegenci: Maciej Sikorski - ORGBUD SERWIS, Edyta Protasiuk - MOIIB, Bartłomiej Dzwigalski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
32

2021-02-09 godz.9:00- 11:30

Duża nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.1

Prelegenci: Tomasz Radziewski, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
33

2021-02-09 godz.16:00- 18:00

Model BIM, analiza, dokumentacja - optymalizacja pracy konstruktora w oparciu o program Prota Struct

Prelegenci: Damian Hop, Biuro PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
34

2021-02-10 godz.11:00- 15:00

Przepisy ustawy z dn. 20.07.17r. Prawo wodne z uwzględnieniem ob. bud. będących urządz. wodnymi CZ.1

Prelegenci: Lucyna Osuch-Chacińska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
35

2021-02-12 godz.12:00- 15:00

Podstawy projektowania w świetle Eurokodów

Prelegenci: dr inż. Marek Wesołowski, Pomorska OIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
36

2021-02-13 godz.8:00- 22:00

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych z instalacją
fotowoltaiczną - RETRANSMISJA

Prelegenci: Krzysztof Wincencik, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
37

2021-02-13 godz. 10:00

do 

2021-02-20 godz. 22:00

Specustawa drogowa w praktyce – zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej - RETRANSMISJA

Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś, Biuro PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
38

2021-02-15 godz. 11:00- 15:00

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
39

2021-02-16 godz. 9:00- 12:30

Duża nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.2

Prelegenci: Tomasz Radziewski, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
40

2021-02-16 godz. 16:00- 20:00

Postępowanie administracyjne prowadzone przez PSP dla
nowopowstających obiektów budowlanych

Prelegenci: Dariusz Rałowski

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
41

2021-02-17 godz. 9:00- 13:00

Nowe uwarunkowania formalno-prawne instalacji gazów medycznych
w zakresie wykonawczym i projektowym

Prelegenci: Damian Czyczyro

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
42

2021-02-18 godz. 11:00- 15:00

Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach
elektrycznych i sieciach rozdzielczych nN

Prelegenci: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
43

2021-02-18 godz. 16:00- 19:00

Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię
elektryczną

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
44

2021-02-19 godz. 16:00- 18:00

Rzeka Odra – od dzieła natury do Odrzańskiej Drogi Wodnej. Część 2

Prelegenci: dr inż. Leszek Budych

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
45

2021-02-20 godz. 8:00- 22:00

Budownictwo – wymagania bhp dla prac budowlanych, w tym przy pracach w wykopach - RETRANSMISJA

Prelegenci: Anetta Ranosz, ŚlOIIB Serwis

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
46

2021-02-22 godz. 11:00- 15:00

Wybrane zagadnienia umów o roboty budowlane

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
47

2021-02-22 godz. 16:00- 18:00

Najpiękniejsze miasta portowe średniowiecznej Europy - Dalmacja

Prelegenci: Prof. Rafał Eysymontt

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
48

2021-02-23 godz. 12:00- 15:00

Wizerunek on-line - firma, pracownik i manager w sieci

Prelegenci: Sławomir Siezieniewski, Pomorska OIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
49

2021-02-23 godz. 16:00- 19:30

Rozpoczęcie budowy w procesie inwestycyjnym w świetle przepisów Prawa budowlanego

Prelegenci: Maciej Książek, Agnieszka Klecińska

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
50

2021-02-24 godz. 11:00- 15:00

Przepisy ustawy z dn. 20.07.17r. Prawo wodne z uwzględnieniem ob. bud. będących urządz. wodnymi CZ.2

Prlegenci: Lucyna Osuch- Chacińska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
51

2021-02-24 godz. 16:00- 20:00

Pozwolenie na budowę jako podstawowy tryb uzyskania zgody budowlanej

Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
52

2021-02-25 godz. 15:00- 18:00

Ochrona elewacji - tynki i farby - Wykład bez retransmisji

Ochrona elewacji - tynki i farby - Wykład bez retransmisji

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
53

2021-02-26 godz. 16:00- 19:00

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa