Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia I półrocze 2021

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

I PÓŁROCZE 2021

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR
84

2021-05-14 godz.16:00- 18:00

Dobór materiałów konstrukcyjnych rur dla realizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

Prelegenci: dr inż. Leszek Wysocki

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
85

2021-05-014 godz.9:00

do 

2021-05-17 godz.9:00

Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu Jak radzić sobie ze stresem.

Prelegenci: dr Ewa Hartman

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
86

2021-05-15 godz.8:00- 22:00

ZASTOSOWANIE ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DO AWARYJNEGO ZASILANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn - RETRANSMISJA

Prelegenci: Julian Wiatr, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
87

2021-05-17 godz.11:00- 15:00

Ochrona zabytków - realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych

Prelegenci: Jolanta Szewczyk - Radca Prawny

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
88

2021-05-17 godz.16:00- 19:00

Definicje nienazwane w Ustawie Prawo Budowlane

Prelegenci: Michał Krasiński

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
89

2021-05-18 godz.10:00- 11:00

Dobór urządzeń oraz projekt sieci telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym zgodnie z Rozp. MTBiGM

Prelegenci: Maciej Kołakowski - Inż. Wsparcia Tech.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
90

2021-05-18 godz.12:00- 16:00

Neutralność klimatyczna w budownictwie

Prelegenci: Jerzy Piotrowiak,, Grażyna Gaca, Jerzy Piotrowiak

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
91

2021-05-18 godz.9:00

do 

2021-05-21 godz.8:00

Urządzenia awaryjne – co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do projektowania - RETRANSMISJA

Prelegenci: Agnieszka Dembińska, MOIIB Warszawa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
92

2021-05-18 godz.17:00- 19:30

Przepisy BHP dotyczące właściwej organizacji budowy i wykonywania prac ziemnych

Prelegenci: Dagmara Kupka

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
93

2021-05-19 godz.11:00- 15:00

Przeglądy drogowych obiektów mostowych

Prelegenci: dr inż. Mariusz Pustelnik

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
94

2021-05-19 godz.16:00- 20:00

Fotowoltaika – jeszcze ewentualność czy już konieczność?

Prelegenci: Kamil Parfianowicz, Biuro PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
95

2021-05-20 godz.11:00- 12:30

Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych

Prelegenci: Julian Wiatr

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
96

2021-05-21 godz.11:00- 14:00

Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
97

2021-05-21 godz.9:00

do 

2021-05-24 godz.8:00

Obowiązki i prawa kierownika budowy -retransmisja

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
95

2021-05-22 godz.18:00- 22:00

Wykorzystanie georusztów do stabilizacji mechanicznej warstw gruntów gruboziarnistych oraz kruszyw - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Jacek Kawalec, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
98

2021-05-24 godz.12:00- 15:00

Nowe Prawo zamówień publicznych: ewolucja czy rewolucja?

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr prawa Michał Kunikowski

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
99

2021-05-25 godz.11:00- 15:00

„Lawina” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
100

2021-05-26 godz.11:00- 15:00

Aktualne doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w systemie „projektuj i buduj”

Prelegenci: dr inż. Tadeusz Suwara

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
101

2021-05-26 godz.16:00- 18:00

„Połączenia stalowe w programie PROTA. Analiza makr oraz ich presetów - tworzenie makr

Prelegenci: Damian Hop, Biuro PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
102

2021-05-27 godz.11:00- 12:30

Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych

Prelegenci: Julian Wiatr

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
103

2021-05-28 godz.10:00- 12:00

Układy podczyszczające wody opadowe. Nowe cyfrowe narzędzia wspomagające projektowanie.

Prelegenci: dr inż. Szymon Mielczarek

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
104

2021-05-28 godz.16:00- 18:00

Znaczenie danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w procesie inwestycyjnym

Prelegenci: mgr Alicja Meusz

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
105

2021-05-27 godz.7:00

do 

2021-06-01 godz.23:50

Przepisy BHP dotyczące właściwej organizacji budowy i wykonywania prac ziemnych - RETRANSMISJA

Prelegenci: Dagmara Kupka

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
106

2021-05-29 godz.8:00- 22:00

PODSTAWY PROJEKTOWANIA PRZYDOMOWYCH ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH - RETRANSMISJA

Prelegenci: Julian Wiatr, ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
107

2021-05-29 godz.8:00

do 

2021-05-05 godz.20:00

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów przez członków PIIB - RETRANSMISJA

Prelegenci: mec. Krzysztof Zając

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
108

2021-05-29 godz.10:00

do 

2021-06-04 godz.22:00

Fotowoltaika – jeszcze ewentualność czy już konieczność? Retransmisja

Prelegenci: Kamil Parfianowicz, Biuro PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
109

2021-05-31 godz.16:00- 19:30

Kosztorysowanie metodą uproszczoną

Prelegenci: Maciej Książek

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
110

2021-06-01 godz.9:00

do 

2021-06-04 godz.8:00

Aktualne doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w systemie „projektuj i buduj” - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Tadeusz Suwara, MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
111

2021-06-04 godz.16:00

do 

2021-06-07 godz.20:00

Definicje nienazwane w Ustawie Prawo Budowlane - RETRANSMISJA

Prelegenci: Michał Krasiński

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
112

2021-06-04 godz.9:00

do 

2021-06-07 godz.8:00

Problemy stosowania spec ustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa - RETRANSMISJA

Prelegenci: Jolanta Szewczyk - Radca prawny, MOIIB, MOIIB2

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
113

2021-06-09 godz.16:00- 14:00

Prawo wodne - zagadnienia ogólne

Prelegenci: Iwona Koza, Arkadiusz Koralewski

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
114

2021-06-10 godz.11:00- 15:00

Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zmiany po 19 września 2020 r.

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
115

2021-06-10 godz.16:00- 18:00

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Prelegenci: mgr inż. Zbigniew Kowalski

2021-06-10 godz.11:00- 15:00
116

2021-06-12 godz.8:00- 22:00

OŚWIETLENIE AWARYJNE JAKO ELEMENT WSPOMAGAJACY EWAKUACJĘ - RETRANSMISJA

Prelegenci: Julian Wiatr, ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
117

2021-06-08 godz.7:00

do

2021-06-15 godz.23:50

Kosztorysowanie metodą uproszczoną- retransmisja

Prelegenci: Maciej Książek

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
118

2021-06-11 godz.7:00

do 

2021-06-12 godz.23:50

Wymagania higieniczno-zdrowotne dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Iwona Paprzycka, Arkadiusz Koralewski

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
119

2021-06-15 godz.9:00

do 

2021-06-18 godz.8:00

PRAWO BUDOWLANE - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Siedlce, MOIIB - Warszawa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
120

2021-06-15 godz.11:00- 12:30

Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach.

Prelegenci: Bartłomiej Tomalak, MOIIB - Warszawa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
121

2021-06-16 godz.7:00

do 

2021-06-17 godz.23:50

Zabezpieczenia głębokich wykopów. Część 2 - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Maciej Król, mgr inż. Maciej Król

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
122

2021-06-16 godz.10:00- 14:00

Praktyczne aspekty gospodarki odpadami

Prelegenci: Maśliński Mikołaj, dr Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

123

2021-06-16 godz.17:00- 19:30

Bezpieczeństwo przy pracach na wysokości, w tym na rusztowaniach

Prelegenci: Dagmara Kupka

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
124

2021-06-17 godz.10:00- 14:00

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego.

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
125

2021-06-17 godz.16:00- 14:00

Okresowa kontrola zewnętrznego urządzenia piorunochronnego

Prelegenci: Krzysztof Wincencik, Serwis ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
126

2021-06-18 godz.9:00

do 

2021-06-21 godz.8:00

Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zmiany po 19 września 2020 r. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
127

2021-06-18 godz.10:00- 12:00

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego 2.0 – wykorzystanie wody opadowej

Prelegenci: dr inż. Szymon Mielczarek

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
128

2021-06-18 godz.10:00- 14:00

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

Prelegenci: mec. Jakub Kornecki

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
129

2021-06-19 godz.8:00- 22:00

Geologia w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawnych - RETRANSMISJA

Prelegenci: Agnieszka Chećko, ŚlOIIB

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
130

2021-06-21 godz.11:00- 15:00

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
131

2021-06-22 godz.10:00- 14:00

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element zarządzania bezpieczeństwem dróg

Prelegenci: mgr inż. Krzysztof Szostek

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
132

2021-06-22 godz.16:00- 18:00

Gasić pożar! Ale czym?

Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
133

2021-06-23 godz.10:00- 14:00

Zgody wodno-prawne

Prelegenci: Iwona Koza, Arkadiusz Koralewski

2021-06-22 godz.10:00- 14:00
134

2021-06-23 godz.16:00- 18:30

Prawo budowlane po nowelizacji z września 2020 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian

Prelegenci: Dagmara Kafar

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
135

2021-06-24 godz.16:00- 18:00

Ochrona przeciwpowodziowa, retencja, wykorzystanie energetyczne zasobów wody w dorzeczu górnej Odry

Prelegenci: dr inż. Leszek Budych

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa