Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia I półrocze 2021

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

I PÓŁROCZE 2021

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR

 

1

2021-01-04 godz. 8:00

do

2021-01-05 godz. 22:00

 

Transfer wiedzy i technologii z zakresu oszczędności energii. Wymiana ciepła, pomiary termowizyjne. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, Prof. Politechniki Opolskiej, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

2

2021-01-06 godz. 8:00

do

2021-01-07 godz. 22:00

Dotacje UE na projekty proekologiczne związane z gospodarką wodnościekową, gospodarką odpadową - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Barbara Lesik, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

3

2021-01-08 godz. 8:00

do

2021-01-09 godz. 22:00

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych i wentylacja obiektów budowlanych - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Krzysztof Drożdżol, Serwis OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

4

2021-01-11 godz. 8:00

do 

2021-01-12 godz. 22:00

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych i historycznych oraz ich przewidywalność cz. II - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UT-P, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, Serwis OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

5

2021-01-11 godz. 8:00

do 

2021-01-17 godz. 20:00

Prawo budowlane - zmiany 2020 - RETRANSMISJA

Prelegenci: Krzysztof Użarowski, Pomorska OIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

6

2021-01-12 godz.16:00- 18:00

Wyzwania konstrukcyjne realizacji budynku Afrykarium-Oceanarium w Zoo Wrocław

Prelegenci: dr inż. Maciej Minch

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

7

2021-01-13 godz. 8:00

do 

2021-01-14 godz. 22:00

Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim. - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr inż. Iwona Łapuńka, Serwis OPL OIIB

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

8 2021-01-14 godz.11:00- 13:00

Projektowanie układów uziemiających o małej wartości rezystancji uziemienia

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
9 2021-01-14 godz.16:00- 18:00

Rzeka Odra – od dzieła natury do Odrzańskiej Drogi Wodnej. Część 1

Prelegenci: dr inż. Leszek Budych

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
10 2021-01-18 godz.11:00- 15:00

Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu ustawy prawo zamówień publicznych...

Prelegenci: Maciej Sikorski - ORGBUD SERWIS, Edyta Protasiuk - MOIIB, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
11 2021-01-18 godz.16:00- 20:00

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Prelegenci: Adam Rynkowski

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
12 2021-01-19 godz.11:00- 14:00

Prefabrykacja elementów żelbetowych - technologia, jakość, estetyka

Prelegenci: mgr inż. Łukasz Kwiatkowski, OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
13 2021-01-19 godz.17:00- 19:00

Nowe cyfrowe narzędzia do projektowania systemów odwodnienia

Prelegenci: prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
14 2021-01-20 godz.11:00- 15:00

BIM Standard PL - skuteczne przygotowanie i prowadzenie inwestycji w metodyce BIM

Prelegenci: Dariusz Kasznia

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
15 2021-01-21 godz.11:00- 13:00

Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających

Prelegenci: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
16 2021-01-22 godz.16:00- 19:30

Klasyfikacja, ewidencja i zagospodarowanie odpadów z placu budowy

Prelegenci: dr inż. Piotr Wojewódzki, Agnieszka Klecińska

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa