Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia online II półrocze 2022

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

II PÓŁROCZE 2022

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.
Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.
Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR
1 2022-09-16 godz 8:00- do        2022-09-23 godz.23:50

Prawo własności nieruchomości, a proces budowlany - RETRANSMISJA

Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
2 2022-09-24 godz 9:30- do        2022-09-25 godz.16:30

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH - dwudniowe warsztaty stacjonarne

Prelegenci: Piotr Sajewicz

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
3 2022-09-26 godz.15:00- 18:00

Pomieszczenia mokre. Kryteria doboru materiałów i rozwiązań. - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI

Prelegenci: mgr inż. Maciej Rokiel

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
4 2022-09-27 godz.15:00- 17:30

Termografia w budownictwie. Przykłady zastosowania kamery termowizyjnej, interpretacja obrazów”

Prelegenci: dr inż. Mariusz Czyszek, rzeczozn. bud.

Malopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
5 2022-09-28 godz.11:00- 13:00

Mosty w dziejach Polski

Prelegenci: prof. Jan Biliszczuk

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
6 2021-09-29 godz.11:00- 15:00

Prawo wodne - Sesja Q&A z mgr inż. Lucyną Osuch-Chacińską

Prelegenci: mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
7 2022-09-28 godz.15:00- 17:30

Projektowanie geotechniczne– przykłady - cz. II

Prelegenci: dr inż. Grażyna Gaszyńska- Freiwald

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
8 2022-09-29 godz.16:00- 20:00

Wypadki przy pracy w budownictwie

Prelegenci: mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz, mgr Mariusz Sprutta

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
9 2021-09-30 godz.16:00- 18:00

Wybrane elementy ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - podział nieruchomości

Prelegenci: mgr Alicja Meusz

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
10 2022-09-30 godz 16:00-  18:00

Perowskity

Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
11 2022-10-03 godz.16:00- 20:00

Konstrukcje z gruntu zbrojonego–projektowanie wg aktualnych norm i wytycznych, przykłady realizacji

Prelegenci: dr inż. Michał Pilch,, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
12 2022-10-05 godz.10:00- 13:00

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Prelegenci: PZITB Bielsko-Biała

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
13 2022-10-06 godz.11:00- 15:00

MILCZĄCA ZGODA ORGANU PRZY ROZPOCZYNANIU I KOŃCZENIU BUDOWY W PRAWIE BUDOWLANYM

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
14 2022-10-07 godz.12:00- 14:30

Uszkodzenia elewacyjnych tynków ozdobnych – przyczyny i sposób naprawy

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Paweł Kielar

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa