Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia online I półrocze 2023

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

I PÓŁROCZE 2023

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.
Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.
Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

         ORGANIZATOR
  2023-04-05 godz.10:00- 14:00

Przewody kominowe - błędy projektowe i wykonawcze

Prelegenci: Marcin Ziombski

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-04-07 godz 9:00- do        2023-04-10 godz.8:00

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-05-08 godz 8:00- do        2023-05-22 godz.20:00

Prezentacja produktów firmy BWT Polska - RETRANSMISJA

Prelegenci: Kamil Młynek, KDZ PDK OIIB

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-22 godz 9:00- do        2023-05-29 godz.8:00

Projektowanie konstrukcji murowych z zastosowaniem silikatów - Wyzwania konstruktora. Rozwinięcie. - RETRANSMISJA

Prelegenci: mgr inż. Tomasz Nicer, mgr inż. Mateusz Kowalczyk

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-23 godz.9:00- 13:00

Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 - wybrane zagadnienia


Prelegenci: dr inż. Faustyn Recha, OPL OIIB

Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

  2023-05-23 godz.12:00- 15:00

Odpowiedzialność karna inż. w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego

 Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-23 godz.16:00- 18:00

Dostosowanie budynków i otoczenia dla osób niepełnosprawnych

Prelegenci: dr inż. Mariusz Czyszek, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-24 godz.16:00- 18:00

Energia ruchów wody morskiej


Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-25 godz.10:00- 11:00

Jak szybko i sprawnie posługiwać się programem e-Bistyp


Prelegenci: Zbigniew Szuca

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-25 godz.15:00- 17:20

Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – cz. II

Prelegenci: Mgr inż. Paweł Stechura, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-26 godz 8:00- do        2023-06-02 godz.23:00

Budowanie siły i odporności psychicznej - RETRANSMISJA

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr Marzena Jankowska

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr Marzena Jankowska

  2023-05-26 godz.11:00- 14:00

Sterowanie systemami wentylacji pożarowej

Prelegenci: Barbara Przybycin

: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-27 godz 9:00- do        2023-05-28 godz.21:00

Decyzja środowiskowa cz.II.Procedury i wymagania na etapie projektowym. - RETRANSMISJA

Prelegenci: Agnieszka Kozera

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-29 godz.16:00- 19:00

Badania geotechniczne, korzystam z tego co proponuje rynek? Podstawowa wiedza z parametrów gruntu

Prelegenci: E. Iwanicka, E. Soból, M. Biliniak

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-30 godz.11:00- 13:00

Rodzaje i praktyczne zastosowania posadzek żywiczych na przykładach rozwiązań firmy REMMERS

Prelegenci: Marcin Flisikowski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-05-30 godz.16:00- 18:30

Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane - cz. IV

Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-05-31 godz.11:00- 13:00

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe

Prelegenci: dr inż. Marek Kopras

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-06-01 godz.12:00- 13:00

Jak szybko i sprawnie posługiwać się programem e-Bistyp

Prelegenci: Zbigniew Szuca

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-06-01 godz.14:00- 16:20

Świadectwa charakterystyki energetycznej – cz. I

Prelegenci: dr inż. Krzysztof Szczotka, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  2023-06-05 godz.16:00- 18:00 Pozycja ochrony przeciwpożarowej w procesie budowlanym - ujęcie najnowsze

Prelegenci: mgr Marcin Zieliński

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-06 godz.15:00- 17:30

Cyfrowe kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM - cz. I

Prelegenci: mgr inż. Stanisław Moryc, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-10 godz 8:00- do        2023-06-13 godz.23:50

Przepięcia i ochrona przepięciowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych - RETRANSMISJA

Prelegenci: WOIIB, dr hab. inż. Ryszard Batura, mgr inż. Krzysztof Wincencik

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-10 godz.9:00- 21:00

rmatura odcinająca, regulacyjna i zwrotna do ścieków – kiedy i jaki rodzaj armatury stosować, jakic - RETRANSMISJA

Prelegenci: Florian Piechurski Adam Chlapek

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-12 godz.15:00- 17:30

Cyfrowe kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM - cz. II

Prelegenci: mgr inż. Stanisław Moryc, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-13 godz.14:00- 16:20

Świadectwa charakterystyki energetycznej – cz. II

Prelegenci: dr inż. Krzysztof Szczotka, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-14 godz.10:00- 13:00

Typowe błędy projektowe oraz wykonawcze hydroizolacji budowli

Prelegenci: Marek Mularczyk

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-14 godz.12:00- 15:00

Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone

Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Przemysław Deryło

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-15 godz 8:00- do        2023-06-18 godz.23:50

Strefy izolacyjne i ochronne obiektów i obszarów; Rola zieleni w miastach dla małej retencji - RETRANSMISJA

Prelegenci: dr hab. Krzysztof Kasprzak

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-15 godz.11:00- 15:00

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane

Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  2023-06-16 godz 00:00- do        2023-06-18 godz.23:50 Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych - RETRANSMISJA

Prelegenci: Krzysztof Wincencik

 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa