Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia I półrocze 2018

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

I  PÓŁROCZE 2018

 

I GORZÓW – Wojewódzka i Miejska Biblioteka ul. Kosynierów Gdyńskich

                        godz. 15.00 (czwartek)

 

II ZIELONA GÓRA – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury

                                    i Inynierii Środowiska ul. Prof. Szafrana 1 godz. 16.00 (środa) sala 213

 

III ŻARY – Technikum Budowlane ul. Górnośląska 2 godz. 15.00 (czwartek)

 

Lp.

          DATA

                           TEMAT SZKOLENIA

 

1

I      11.01.2018

II     10.01.2018

 

Izolacja drgań w budownictwie (wibroizolatory, maty wibroakustyczne)

Wykładowca: Janusz Łastawiecki

 

2

I      22.02.2018

II     07.02.2018

III   15.02.2018

 

Badania termowizyjne w budownictwie

Wykładowca: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ

3

I    22.03.2018

II   21.03.2018

III  15.03.2018

 

Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i mostów

Wykładowca: dr hab. inż. Adam Wysokowski Prof. UZ

4

I     05.04.2018

II    11.04.2018

III   19.04.2018

 

Prawa autorskie w procesie budowlanym w aspekcie obowiązków, własności intelektualnej i finansów

Wykładowca: Magda Miatkowska Misiołek

 

5

I      26.04.2018

II     09.05.2018

III   17.05.2018

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w specjalności sanitarnej (wod-kan, gaz, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)

Wykładowca: Krzysztof Borek

 

6

I     17.05.2018

II    30.05.2018

III   07.06.2018

 

Zasady projektowania, kierowania robotami i prowadzenie nadzorów w obiektach zabytkowych .

Aspekty prawne i praktyczne.

Wykładowca: Barbara Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

7

I     07.06.2018

II    06.06.2018

III   14.06.2018

 

BHP na placu budowy, szkolenie pracowników na stanowiskach pracy, przypadki szczególnego zagrożenia na budowie

Wykładowca: Stanisława Klatkiewicz

 

8

I     21.06.2018

II    27.06.2018

III   28.06.2018

Inteligentne Budynki

Wykładowca: Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki Uniwersytet Zielonogórski