Lubuskie - Warte Zachodu

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego:

 

Tadeusz Glapa - przewodniczący

Anna Chańczewska-Stupak - sekretarz komisji

Andrzej Hajłasz - członek

Tomasz Kochański - członek

Elwira Kramm - członek

Gracjan Grzesiewicz - członekZałączniki:
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego LOIIB