Lubuskie - Warte Zachodu

Posiedzenia Prezydium OR LOIIB

                          1.   16.05 - Zielona Góra

                          2.   29.08 - Gorzów Wlkp.

                          3.   14.11 - Zielona Góra