Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

pismo prezesa PIIB A. R. Dobruckiego

Prezes PIIB A. R. Dobrucki wystosował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w związku z propozycją zmian przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie doprecyzowania przepisów umożliwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

27.01.2018 WIĘCEJ...
KURS PRZYGOTOWAWCZY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Ostatnie wolne miejsca 

 

27.01.2018 WIĘCEJ...
Projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali

Szanowni Państwo, 

W związku z pismem z Kancelarii Sejmu, w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian

 do dnia 12 lutego 2018 r., na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki

27.01.2018 WIĘCEJ...
Projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych

Szanowni Państwo

W związku z pismem z Kancelarii Sejmu, w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw,  przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian

 do dnia 14 lutego 2018 r.na adres e-mail:     lbs@lbs.piib.org.pl


Z poważaniem przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki

27.01.2018 WIĘCEJ...
Rzym - Watykan - Wenecja - Florencja - Werona

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na organizowaną w terminie 18-25 marca 2018 r. (niedziela-niedziela) wycieczkę Rzym - Watykan - Wenecja - Florencja - Werona

26.01.2018 WIĘCEJ...
Strategia 5G dla Polski

Szanowni Państwo,  

w związku z pismem z Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego konsultacji publicznych Strategii "5G dla Polski" przekazuję je, do Państwa wiadomości.

 

18.01.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie projektu rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w nowelizowanym art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392), zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw -   wraz z załącznikami (załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia), uzasadnieniem oraz OSR,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 19 stycznia 2018 r

na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Zebrane uwagi poslużą nam do opracowania  zbiorczego  stanowiska całego naszego środowiska i przekazania dalej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa..

z poważaniem przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

Mirosław Gruszecki 

17.01.2018 WIĘCEJ...
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

W związku z trwającymi zmianami legislacyjnymi staniemy wkrótce przed faktem obligatoryjnego podnoszenia kwalifikacji zawodoych. Wychodząc tym zmianom na przeciw Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaproponowała poniższe formy i punktację. 

17.01.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z pismem oraz dokumentem (dołączone w załącznikach) proszę o zapoznanie się i przesłanie uwag oraz wniosków do dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwględniając koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik" opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pod patronatem Fundacji Integracja, do dnia 11 stycznia 2018 r. na adresy e:mail: biuro@piib.org.pl oraz lbs@lbs.piib.org.pl

Zebrane uwagi poslużą nam do opracowania  zbiorczego  stanowiska całego naszego środowiska i przekazania dalej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa..

 

z poważaniem: 

 

przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB  Mirosław Gruszecki 

 

11.01.2018 WIĘCEJ...
Konferencja

Konferencja regionalna

„ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

WSPÓŁPRACA NA RZECZ KWALIFIKACJI”

 

26 stycznia 2018 r.

 

Hotel Amadeus, ul. Jedności 87, Zielona Góra

11.01.2018 WIĘCEJ...
Warunki techniczne - zmiany

 

W załączeniu prezentacje dotyczące wprowadzonych zmian otrzymane z  Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji,Ministerstwa Infraatruktury i Budownictwa oraz aktualna treść rozporządzenia.

 

21.12.2017 WIĘCEJ...
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Serdeczne gratulacje na nowej drodze zawodowej składa

Przewodniczący OR LOIIB Andrzej Cegielnik

18.12.2017 WIĘCEJ...
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

 

składamy Państwu życzenia

18.12.2017 WIĘCEJ...
XI OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE ŚlOIIB

Zawody odbędą się w Szczyrku - Skrzyczne na stoku Doliny II

 

Termin: 27.01.2018r. (sobota)

godz. 9.30-13.30

 

13.12.2017 WIĘCEJ...
KERAMZYT LECA

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Gorzowie oraz firma Saint-Gobain CPP Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne seminarium

05.12.2017 WIĘCEJ...
Odcinek próbny

 

Pierwszy dom zbuduj dla wroga, drugi dla przyjaciela a dopiero trzeci wybuduj dla siebie. To powiedzenie funkcjonujące powszechnie pokazuje nam trywialną wręcz prawdę a mianowicie, że każda kolejna praca będzie lepsza od poprzedniej. 

29.11.2017 WIĘCEJ...
Szkolenie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają na szkolenie:

Prawo pracy i umowy cywilnoprawne 2017-2018 oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach pracowniczych

 

28.11.2017 WIĘCEJ...