Lubuskie - Warte Zachodu
UWAGA 22.02.2018 szkolenie w Gorzowie wlkp. Badania termowizyjne w budownictwie Wykładowca: dr hab. Inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

IV BAL U ARCHITEKTÓW

Ahoj Inżynierowie!

I znów mamy karnawał! I już tradycyjnie zapraszamy na nasz bal :-)

10.01.2017 WIĘCEJ...
Prawo budowlane

Zmiana ustawy Prawo budowlane, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 

02.01.2017 WIĘCEJ...
Zjazd sprawozdawczy

Uchwałą nr 14/R/16 Okręgowej Rady LOIIB zwołuje się XVI Zjazd sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 kwietnia 2017 r., godz. 10:00

01.01.2017 WIĘCEJ...
2-3 lutego 2017 Zamek Gniew

Redakcja miesięcznika elektro.info zaprasza na "Forum współpracy nauki i przemysłu dla rozwoju edukacji energetycznej", które odbędzie się  w dniach 2-3 lutego 2017 r. na Zamku w Gniewie.

22.12.2016 WIĘCEJ...
Sesja egzaminacyjna jesień 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w sesji jesiennej 2016r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

20.12.2016 WIĘCEJ...
Ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe (UA28) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

 

 

16.12.2016 WIĘCEJ...
Wykaz zawodów regulowanych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

16.12.2016 WIĘCEJ...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich...

Proszę o zgłoszenie uwag do dnia 28.12.2016 r.

15.12.2016 WIĘCEJ...
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów

Naruszenie konstytucyjnych gwarancji praw i wolności, nieuzasadnione zmiany dotychczasowych konstrukcji prawnych...

15.12.2016 WIĘCEJ...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

12.12.2016 WIĘCEJ...
Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Zestawienie dotychczasowych uwag do projektu rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

09.12.2016 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest kluczowym elementem unii energetycznej i właśnie tę zasadę wprowadza w praktyce niniejszy wniosek.

Proszę o zgłoszenie swoich ewentualnych uwag do dnia 14.12.2016 r.  na adres poczty elektronicznej: Komisji P-R LOIIB lbs@lbs.piib.org.pl

08.12.2016 WIĘCEJ...
O jeden most za daleko

Obecnie realizowany jest Kontrakt na budowę drogi S3, od Nowe Soli do Legnicy. Zadanie podzielone zostało na 5 odcinków jako kontynuacja drogi ekspresowej S3 od Szczecina do połączenia węzłem z autostradą A4.

01.12.2016 WIĘCEJ...
Panel dyskusyjny

W dniach 28 i 29 listopada 2016, w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Żarach odbyły się spotkania z członkami LOIIB na temat opiniowania projektów aktów prawnych, które dotyczą naszego inżynierskiego środowiska.

01.12.2016 WIĘCEJ...
Nowe przepisy

Zaproszenie na panel dyskusyjny (opiniowanie projektów aktów prawnych).

22.11.2016 WIĘCEJ...
Uprawnienia budowlane

Zakończyły się egzaminy na uprawnienia budowlane

19.11.2016 WIĘCEJ...
Zawód inżyniera

Ustawa o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

17.11.2016 WIĘCEJ...
Stanowisko i uwagi Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

„Zrozumieć i wyrazić” jest sednem zawodu architekta, a co jest sednem zawodu inżyniera ???

16.11.2016 WIĘCEJ...
Nasi członkowie w organach ZR FSNT NOT w Zielonej Górze
W dniu 8 listopada 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Zielonogórskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze.
 
10.11.2016 WIĘCEJ...
Wentylacja grawitacyjna

Artykuł Zenona Mieruszyńskiego 

Co powinien wiedzieć użytkownik mieszkania w budynku

10.11.2016 WIĘCEJ...