Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 28 lutego 2020r. na adres:

 lbs@lbs.piib.org.pl

 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

18.02.2020 WIĘCEJ...
praca kierownik budowy w specjalności drogowej

Portal i Agencja Doradztwa Personalnego Sektora Spożywczego i Inżynieryjnego poszukuje osoby na stanowisko kierownik budowy (infrastruktura miejska) w specjalności drogowej.

 

04.02.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Cyfryzacji ws. przeglądu aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień zmniejszenia obciążeń prawnych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 6 lutego 2020 na adres:lbs@lbs.piib.org.pl  


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.01.2020 WIĘCEJ...
szkolenie techniczne nt bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski organizuje szkolenie techniczne  na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wg. nowego  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 25 września 2019 r.

 

Szkolenie odbędzie się 14 lutego 2020 r. w „BULVAR HOTEL” (ul. Łużycka 35 w Gorzowie Wlkp.) w godz. od 9:00 do 15:00 (w kosztach wliczone są przerwy kawowe i  obiad) 

21.01.2020 WIĘCEJ...
Apel do członków LOIIB o wsparcie

                                              Drogie Koleżanki i Koledzy

 

Często (niestety) zdarza się w życiu, że stajemy przed ścianą, a bezsilność nas rozsadza.

 

W takiej sytuacji znalazł się nasz kolega Józef Włosek, który zwrócił się do mnie z apelem o pomoc w zbiórce środków na leczenie, chorej na raka, żony Grażyny.

Ponieważ koszty leczenia, które trwa już od ponad 6 lat ostatnio drastycznie wzrosły, po wprowadzeniu leku rybocyklib i sięgają 6 tys. zł miesięcznie, Państwo Włoskowie przełamali zawstydzenie i poprosili fundację Avalon o wsparcie.

 

Terapia ma trwać 3 lata i stąd ten desperacki ruch w kierunku zbiórki środków finansowych na długotrwale i drogie leczenie.

 

Od początku roku Państwo Włoskowie posiadają w fundacji subkonto, na którym zbierają środki do walki z rakiem Grażyny.

 

19.01.2020 WIĘCEJ...
II turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczącego rady MOIIB

Szanowni Państwo

 

serdecznie zapraszamy do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB, który odbędzie się w dniu 14.03.2020r. w Centrum Sportu Wilanów ul. Wiertnicza 26 A w Warszawie.

 

16.01.2020 WIĘCEJ...
szkolenia i warsztaty bim w ramach targów przemysłu oświetleniowego

Informujemy Państwa , że Polski  Związek Przemysłu Oświetleniowego organizuje cykl 18-tu szkoleń oraz 6-ciu specjalistycznych warsztatów BIM  w ramach XVIII Targów ELEKTROTECHNIKA 2020, XXVIII Targów ŚWIATŁO 2020 i X Wystawy TELETECHNIKA 2020.

 

Cel - przekazanie kompendium wiedzy na najbardziej aktualne tematy z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, OZE oraz przepisów prawa budowlanego.

16.01.2020 WIĘCEJ...
dni otwarte w ramach projektu Kompetencje dla budownictwa

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w ramach projektu: „Kompetencje dla budownictwa”.


1. Miejsce: Szczytno, ul. Żeromskiego 7, 12-100 Szczytno

    Termin: 14 stycznia 2020 r., godz. 11.00 – 14.00


2. Miejsce: Warszawa, KDK INFO sp. z o.o., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

    Termin: 15 stycznia 2020 r., godz. 11.00 – 14.00


3. Miejsce: Tychy, ul Estetyczna 4, 43-100 Tychy p. B2 (parter)

    Termin: 21 stycznia 2020 r., godz. 11.00 – 14.00


4. Miejsce: Częstochowa, Centrum Biznesu RURARZ, ul. Kawia 16/4 p. 122 (1 piętro)

    Termin: 28 stycznia 2020 r., godz. 11.00 – 14.00

16.01.2020 WIĘCEJ...
Wyjazd techniczny do Poznania na Targi BUDMA 2020

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu  5.02.2020 r. wyjazd na Targi BUDMA na Dzień Inżyniera Budownictwa.

 

Odpłatność za udział w wyjeździe – 25 zł.

 

Płatności należy dokonywać na konto ogólne LOIIB nr 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem, proszone są o zgłaszanie się  do dnia 14.01.2020 r. do godz.14:00.

 

Zgłoszenia należy kierować do biura Izby w Gorzowie Wlkp. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl    (w treści należy podać miejsce zbiórki)

 

Szczegóły w dalszej części artykułu.

02.01.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace przygotowawcze do nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (dalej - rozporządzenie).

Rozporządzenie wymaga aktualizacji przede wszystkim ze względu na zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, konieczność aktualizacji odwołań do norm oraz dostosowania do innych regulacji, będących w polskim obiegu prawnym.W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią projektu rozporządzenia oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 10 lutego 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328655/katalog/12653454#12653454  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 8 stycznia 2020 r. Wyznaczony krótki termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. adres e-mail do wysłania uwag:

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328654/katalog/12653411#12653411  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 8 stycznia 2020 r.

Wyznaczony krótki termin wynika z konieczności pilnej transpozycji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego. E-mail do przesłania uwag:


lbs@lbs.piib.org.pl     


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam: projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ze względu na potrzebę wdrożenia wyroku TSUE istnieje konieczność pilnego procedowania projektu. Uprzejmie proszę o zaponanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 14 stycznia 2020r na adres 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2019 WIĘCEJ...
IV Ogólnopolski Turniej Badmintona

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB, który odbędzie się   14 – 17  maja 2020 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (MOSiR)  hala „MILENIUM” ul. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg   

 

 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.04.2020 roku, 

 

Program i formularz zgłoszenia w załącznikach

12.12.2019 WIĘCEJ...
dla pracodawców -projekt stowarzyszenia humaneo staż dla 8 osób

Stowarzyszenie poszukuje stażu dla 8 osób, uczestników projektu Stowarzyszenia "Humaneo".

Przyszli stażyści ukończyli kurs biurowy z elementami IT.


- staż finansowany jest ze środków UE,

- zyskujesz pracownika na 3 miesiące!

- umowa stażowa z obowiązkiem zatrudnienia, korzystna dla pracodawcy i pracownika,

- tylko osoby, które chcą się uczyć od najlepszych!


Poszukuje się staży na stanowiskach związanych z pracą biurową.


Jeśli poszukujesz pracownika biurowego to dobrze trafiłeś!tel. 578 303 769 email: poszukiwaczestazu@gmail.com 

05.12.2019 WIĘCEJ...
praca kierownik budowy kierownik robót

Sinohydro to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna). 

 

Firma Sinihydro poszukuje osób na stanowiska kierownik budowy i robót hydrotechnicznych i geotechnicznych.

Szczegóły w załącznikach

05.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do    23.grudnia br.       na adres:    lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

02.12.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 4 grudnia br. na adres: lbs@lbs.piib.org.pl  

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB 

 

01.12.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na konferencję

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na konferencję organizowaną przy współudziale i pod patronatem Burmistrz Miasta Żary i Starosty Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 2.12.2019 r o godz. 10:00 w Żarach w sali konferencyjnej Ratusza.

 

W załączeniu program konferencji.

21.11.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Podaję również link:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 listopada br. na adres lbs@lbs.piib.org.pl 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.11.2019 WIĘCEJ...