Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Studia podyplomowe dla elektryków

W załączeniu program studiów podyplomowych skierowanych do elektryków. Organizatorem jest Politechnika Wrocławska.

Studia rozpoczynają się jesienią br. Jest to bardzo unikatowy kierunek kształcenia, który powinien zainteresować każdego projektanta.

 

Osoba do kontaktu -  dr inż. Marek Jaworski: marek.jaworski@pwr.edu.pl

24.06.2018 WIĘCEJ...
GstarCAD2018

Dla członków LOIIB specjalne warunki licencyjne i cenowe

24.06.2018 WIĘCEJ...
II Ogólnopolski Turniej Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

wygrała Lubuska Izba Gratulujemy                

21.06.2018 WIĘCEJ...
Szkolenie RODO

 

28.06.2018r. Gorzów Wlkp. godz. 15.00

 

szkolenie nt.: RODO

 

12.06.2018 WIĘCEJ...
Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. go godz. 12:00.
21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. go godz. 12:00.

 

21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 

 w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 12:00.

21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt ustawy o architektach i inżynierach budownictwa
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa,  przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 25 maja 2018 r.
21.05.2018 WIĘCEJ...
Warszawa - Łódź

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniach

22-23.06.2018 r. wycieczkę autokarową

do Warszawy i Łodzi.

17.05.2018 WIĘCEJ...
Przeglądy inspekcje w wersji mobilnej

 

Bezpłatna aplikacja mobilna dla inżynierów budowlanych. Wspiera codzienną pracę inżynierów poprzez skrócenie czasu na stworzenie dokumentacji z inspekcji, audytu czy też wizji lokalnej.

17.05.2018 WIĘCEJ...
Ankieta - katastrofy budowlane

 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz odesłanie ankiety dot. awarii lub katastrof budowlanych za rok 2017.

17.05.2018 WIĘCEJ...
Mistrzostwa Polski inżynierów

 

Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w regatach

17.05.2018 WIĘCEJ...
PRACA

 

LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5593_powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego-w-slubicach.html

 

2. Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego i kontroli w Wydziale Orzecznictwa i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowanego w Gorzowie Wlkp.

https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/5612_inspektor-ds-orzecznictwa-administracyjnego-i-kontroli.html

 

15.05.2018 WIĘCEJ...
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

W dniu 8 maja 2018r. odbyo się pierwsze, w nowej kadencji posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

13.05.2018 WIĘCEJ...
Przewodnik Projektanta edycja 2018

 

Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

12.05.2018 WIĘCEJ...
Praca - Inspektor nadzoru budowlanego - w Drezdenku

 ZAKRES ZADAŃ

 • Działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów użytkowanych, sporządzanie protokołów
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz w zakresie oddawania obiektów do użytkowania
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • staż pracy: 2 lata
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

07.05.2018 WIĘCEJ...
Zamówienie publiczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania wytycznych w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury drogowej i kolejowej, mając na względzie koncepcję „uniwersalnego projektowania”.

   
Termin składania ofert upływa 10 maja 2018 r. o godzinie 10:00.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego ogłoszenia: https://miir.bip.gov.pl/publiccontracts/view/12016

 

19.04.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię
Szanowni Państwo,
W związku z pismem z Kancelarii Sejmu dotyczącym projektu ustawy o  zmianie ustawy o własności lokali,  przekazuję je z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 9 maja 2018 r.
 
na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl
 
Z poważaniem 
przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki 
18.04.2018 WIĘCEJ...