Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

sprawozdanie z XIX okręgowego zjazdu sprawozdawczego loiib

W dniach od 18 maja 2020r. do dniu 22 maja 2020 roku odbył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na epidemie koronawirusa po raz pierwszy w historii naszej Izby Zjazd i głosowania odbyły się w trybie zdalnym.

 

Działanie tego typu umożliwił pakiet sejmowych ustaw antykryzysowych podjętych w czasie trwania stanu epidemii, przez co kolegialne organy samorządów zawodowych a także ich organy wykonawcze, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

 

Zjazd odbył się pod przewodnictwem Ewy Bosy – przewodniczącej LOIIB.

 

W XIX Zjeździe LOIIB wzięło udział 92 delegatów na 103 delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze i oznacza prawomocność Zjazdu.

16.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt rozporządzenia dostępny jest również pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334553/katalog/12692387#12692387 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabelki w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:

 
                   lbs@lbs.piib.org.pl  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

09.06.2020 WIĘCEJ...
szkolenia online

Szanowni Państwo,

 

Przesyłamy Państwu link, który przedstawia terminarz szkoleń online:

 

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia 

 

 Strona pokazuje zawsze najbliższe szkolenia (do 14 dni), które odbędę się jako szkolenia online. 

02.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl 


                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 

1 czerwca 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

                        Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
Szkolenia on-line

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, o szkoleniach on -line

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń realizowanych w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

25.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 10 maja 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 6 maja 2020 r. na adres:

               lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.04.2020 WIĘCEJ...
zmiana terminu egzaminów na uprawnienia budowlane

ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!   

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej

(który miał się odbyć 22 maja 2020 r.) został przesunięty.

 

Przewidywane nowe terminy egzaminów pisemnych tegorocznych sesji to:   

 

4 września 2020 r. (XXXV sesja – wiosenna) oraz   

4 grudnia 2020 r. (XXXVI sesja – jesienna) 

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco 

14.04.2020 WIĘCEJ...
zaproszenie do udziału w szkoleniach online

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na transmisję szkoleń on-line organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line.

Szczegółowe informacje, program  oraz informacja o sposobie zapisu na szkolenia  znajdziecie Państwo na stronie ŚlOIIB.   Zapis na szkolenie można również dokonać w portalu członkowskim PIIB w zakładce szkolenia on-line.

14.04.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam w ramach konsultacji publicznych:


- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg          krajowych,
- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg          krajowych,

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 16 kwietnia 2020 r. na adres:

                                          lbs@lbs.piib.org.pl  

 

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

14.04.2020 WIĘCEJ...
szkolenie tarcza antykryzysowa i umowy cywilno-prawne w dobie epidemii

W porozumieniu z Przewodniczącym MOIIB przesyłamy linki do szkolenia pn. Tarcza antykryzysowa i umowy cywilno-prawne w dobie epidemii.


Udział w szkoleniu jest możliwy dla każdego członka PIIB. Zachęcamy do udziału.

Szkolenie zostanie również opublikowane na YouTube.


https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online/tarcza-antykryzysowa-i-umowycywilnoprawne-w-dobie-epidemii-zajecia-on-line   


https://www.facebook.com/events/635257897266042/  

07.04.2020 WIĘCEJ...
zmiana terminu kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane

U W A G A
ZMIANA TERMINU KURSU PRZYGOTOWACZEGO DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE „WIOSNA 2020”


organizowanego przez ZR Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Zielonej Górze
(planowany termin rozpoczęcia kursu 18 kwietnia 2020 r.).


W związku ze zmianą terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej
(który miał się odbyć 22 maja 2020 r.) i został przesunięty,


przewidywany nowy termin egzaminu pisemnego to:
4 września 2020 r. (XXXV sesja – wiosenna).


Został zmieniony również termin rozpoczęcia kursu przygotowawczego „Wiosna 2020”


Przewidywany nowy termin to 1 sierpnia 2020 r.


Pozostałe szczegóły harmonogramu oraz przebiegu kursu, zostaną przedstawione wkrótce.


Dyrektor ZR FSNT NOT w Zielonej Górze
Mirosław Gruszecki

02.04.2020 WIĘCEJ...
zatrudnianie cudzoziemców w czasie epidemii koronawirusa- szkolenie online

Proces zatrudniania cudzoziemców jest skomplikowany i w wielu aspektach niejasny. Wprowadzenie stanu epidemii dodatkowo skomplikowało sytuacje prawną pracowników cudzoziemców oraz ich pracodawców.Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR. 

Jak sobie poradzić?

Zapraszamy na szkolenie online

02.04.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 31 marca 2020 r. na adres:

 

          lbs@lbs.piib.org.pl         

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

24.03.2020 WIĘCEJ...
odwołane szkolenia

Informujemy, że mając na uwadze środki ostrożności związane z epidemią koronawirusa zmuszeni jesteśmy odwołać szkolenia zaplanowane dla członków naszej Izby w miesiącu  marcu i kwietniu br. 

 

O nowych terminach będziemy Państwa informować.

24.03.2020 WIĘCEJ...
szkolenia online

Informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dla wszystkich członków izb okręgowych szkolenia on-line, szczegóły https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4177-2020-03-15-13-14-16

Zapraszamy WSZYSTKICH bez wyjątku na SZKOLENIA ON-LINE – nowoczesna forma doskonalenia zawodowego e-learning.

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Zapisy w poniższym linku, decyduje kolejność zgłoszeń https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online  

17.03.2020 WIĘCEJ...
warsztaty energia odnawialna

Zapraszamy Państwa do   udziału w warsztatach nt. ENERGIA ODNAWIALNA, które odbędą się 5 marca br. w Warszawie. 

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości inwestycyjne w realną wartość wspierającą walkę o czyste powietrze i środowisko naturalne. Elektrownia może generować atrakcyjne zyski w pełni pasywnie przez kilkadziesiąt lat. Dowiedz się jak zostać inwestorem w jednym z ostatnich projektów wiatrowych na rynku pierwotnym w Polsce, lub na Ukrainie. Poznaj korzyści płynące z posiadania własnej elektrowni fotowoltaicznej.

19.02.2020 WIĘCEJ...
konferencja naukowa pt architektura drewniana w polsce

Katedra Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK ma zaszczyt poinformować o współorganizacji i serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ARCHITEKTURA DREWNINA W POLSCE - STANDARDY BADAŃ I KONSERWACJI, która odbędzie się w dniach 14 - 16 października 2020 r w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

 

Szczegóły w załączniku

 

 

 

19.02.2020 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 16 marca 2020 r na adres:

 lbs@lbs.piib.org.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

18.02.2020 WIĘCEJ...