Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250/katalog/12737108#12737108 


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 17 listopada br. na adres:

                       lbs@lbs.piib.org.pl 


                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt normy: P-SEP-E 004:2020 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonego formularza w terminie do 08 listopada br. na adres

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl    

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024”.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 26 listopada br. na adres:

                                          lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych prez materiały budowlane, urządzaenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 12 listopada br. na adres:


                         lbs@lbs.piib.org.pl


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załaczniku przesyłam projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 26 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.10.2020 WIĘCEJ...
werbinarium dotyczące nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie

Szanowni Państwo!

Zapraszamyw imieniu Polskiego Kongresu Drogowego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, na kolejne webinarium w ramach konsultacji nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie.

Odbędzie się ono w najbliższy wtorek 13 października jak zawsze o godz. 10:00.

 

Kontynuując prezentacje Wytycznych w części drogowej, zaplanowane jest omówienie opracowań stworzonych z myślą o projektowaniu infrastruktury dla pieszych: tras, dróg oraz przejść dla pieszych i ich oświetlenia.

W następnej kolejności będą przedstawione Wytyczne dotyczące infrastruktury dla rowerów: planowania tras dla rowerów, projektowania dróg dla rowerów oraz wspólnych dla pieszych i rowerów, projektowania pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także projektowania przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach.

 

Harmonogram konsultacji w dalszej części artykułu.

 

13.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam linki do projektów:

 

- rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych,

 

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338852 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338853   

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 13 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Z góry dziękuję za przesłane uwagi.

 

               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.10.2020 WIĘCEJ...
międzynarodowe targi morskie baltexpo

Szanowni Państwo ,

Jak co dwa lata przystępujemy do przygotowań Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

 

Najbliższe targi odbędą się już za rok - od 6 do 8 września 2021 r.

Będą one jedną z pierwszych okazji spotkania przedstawicieli europejskiego przemysłu stoczniowego, wyposażenia okrętowego, żeglugi, portów i terminali, administracji państwowej po okresie pandemii.

Będziemy zobowiązani za wypełnienie załączonego kwestionariusza, po to by organizatorzy BALTEXPO 2021 mogli Państwu zapewnić warunki udziału zgodne zoczekiwaniami.

Mamy nadzieje, że dwudzieste pierwsze targi BALTEXPO wraz z towarzyszącymi im konferencjami i seminariami, spełnią Państwa oczekiwania jako miejsce spotkań i rozmów .

 

Kontakt: Kama Milewska Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12 a lok. 3 02-566 Warszawa

e-mail: milewska@ztw.pl  tel: 664 307 193; + 48 22 849 60 06

15.09.2020 WIĘCEJ...
wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane

WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJI WIOSENNEJ 2020

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 04.09.2020

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne

zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami.

 

Prosimy o postępowanie zgodnie z  poniżej przedstawioną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów.

 

 

05.09.2020 WIĘCEJ...
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane

Poniżej przedstawiamy procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do egzaminów na uprawnienia budowlane, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdujące się na stronie internetowej MEN, celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych, wprowadza się szczegółowe zasady postępowania podczas egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

27.08.2020 WIĘCEJ...
przedłużenie terminu składania wniosków na uprawnienia budowlane

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

Ważna informacja dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu w sesji grudniowej

W związku z ograniczeniami, jakie wniosło występowanie COVID-19, Polska Izba Inżynierów Budownictwa była zmuszona zmienić harmonogram przebiegu postępowań kwalifikacyjnych i egzaminów na uprawnienia budowlane w 2020 r. Jak wcześniej informowaliśmy, egzamin pisemny sesji „wiosennej” będzie przeprowadzony 4 września, a egzamin sesji „jesiennej" 4 grudnia.

Postępowania kwalifikacyjne do sesji wrześniowej zostały zakończone i teraz kandydaci przygotowują się do egzaminów. Został ogłoszony nabór wniosków do sesji grudniowej. Planowaliśmy zakończyć przyjmowanie wniosków w lipcu, ale wiele osób zgłaszało problemy ze skompletowaniem dokumentów, m. in. oświadczeń osób nadzorujących praktykę. Z tego powodu 

przedłużamy termin składania dokumentów na uprawnienia budowlane w sesji grudniowej do 31 sierpnia.

 

 

27.08.2020 WIĘCEJ...
praca nauczyciel przedmiotów geodezyjnych

W związku z otwarciem kierunku Technik geodeta(specjalizacja: pomiary geodezyjne)w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Okrzei 42, Dyrektor mgr inż. Tadeusz Najdora pilnie poszukuje nauczyciela na stanowisko przedmiotów geodezyjnych.

Informację dotyczącą zatrudnienia można uzyskać pod nr tel. 95 720 17 33lub na adres mailowy:

zsb@edu.gorzow.pl 

27.08.2020 WIĘCEJ...
Coroczne spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji Dnia Budowlanych

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów, członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na coroczne spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji Dnia Budowlanych. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 11-12 września 2020 roku w Pensjonacie pod Strzechą  w miejscowości Głębokie

29.07.2020 WIĘCEJ...
Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej LOIIB

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na uprawnienia budowlane dwa razy w roku.

Tegoroczne sesje egzaminacyjne były zaplanowane na 22 maja (egzamin pisemny sesji wiosennej) i 20 listopada (sesja jesienna).

Przypomnę, że egzaminy pisemne muszą być przeprowadzone w całej Polsce w tym samym dniu i o tej samej porze.

 

W ostatnich dniach, na podstawie aktualnie obowiązujących ograniczeń i zagrożeń, zostały opracowane i przekazane do wdrożenia zasady, które muszą być zastosowane w sesji wrześniowej, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na koronawirusa. Na podstawie wytycznych możliwe było przygotowanie zasad przeprowadzenia egzaminów, wymogów przeciwepidemicznych oraz harmonogramu egzaminów.

 

W dalszej części artykułu przedstawiamy harmonogram i zasady przeprowadzenia egzaminów.

07.07.2020 WIĘCEJ...
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 2/2020

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020


od dnia 1czerwca do dnia 17 lipca 2020r.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w:

1) GORZOWIE WLKP.
w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Podmiejska Boczna 12 A :
– wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00


2) ZIELONEJ GÓRZE
w Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Niepodległości 22, piętro II:
- wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 15.00

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam materiał dotyczący propozycji umiejscowienia Wykonawcy w procesie budowlanym.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie uwag lub propozycji do dnia 17 sierpnia 2020 r. na adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl   

 

                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 13 lipca 2020 r. na adres

 

                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączniku przesyłam pismo z Ministerstwa Infrastruktury dotyczące prac nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych.

 

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz przesyłanie propozycji:

- rozszerzenia załączonego spisu wytycznych o nowe pozycje,

- do nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, do 27 lipca 2020 r. na adres:  

 

 

                       lbs@lbs.piib.org.pl       

 

     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

Przesyłam poniżej zamieszczoną informację z Ministerstwa Rozwoju dotyczącą Konsultacji publicznych w sprawie wewnątrzunijnej inicjatywy na rzecz ochrony i ułatwiania inwestycji.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią oraz zgłaszanie ewentualnych sugestii i opinii dotyczących ochrony polskich inwestycji i inwestorów w innych państwach członkowskich UE oraz inwestycji i inwestorów z państw członkowskich UE w Polsce do dnia 1 września 2020 r. na adres:

 

                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

30.06.2020 WIĘCEJ...
farmy fotowoltaiczne- praca- inżynier budowy

MDI ENERGIA S.A. poszukuje  kandydatów na stanowisko Inżyniera Budowy, w związku z realizacją projektów budowy ponad stu farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW zlokalizowanych na terenie całej Polski.

MDI ENERGIA S.A. jest firmą, która od lat zajmuje się pozyskiwaniem, projektowaniem oraz realizacją zadań w branży  Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizuje się w realizacji farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Wykonuje również całe kompleksy osiedli mieszkaniowych na terenie Polski.   

23.06.2020 WIĘCEJ...