Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Kino Wenus

Komuno wróć woła wielu z tęsknotą, to chyba pierwszy krok na tej zielonogórskiej architektonicznej drodze.

12.05.2015 WIĘCEJ...
LOIIB patronem Turnieju Budowlanego w ZSB w Gorzowie Wlkp.

Pierwszy turniej wiedzy budowlanej dla gimnazjalistów z lubuskiego, ale, jak zapewniają organizatorzy i patron, nie ostatni. To świetna okazja do poszerzania własnych zainteresowań budowlanych.       

07.05.2015 WIĘCEJ...
Szkolenie medialne

Dnia 7 maja 2015 roku odbyło się szkolenie medialne dla redaktorów naczelnych okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

07.05.2015 WIĘCEJ...
Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu na uprawnienia budowlane maj 2015r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji  Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zakończono postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych Sesja XXV.

 

05.05.2015 WIĘCEJ...
Wielki Sukces Uczniów Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry

W zawodach centralnych XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze zajęli 3 miejsce w kraju, a uczeń tej szkoły Stefan Siemaszko uplasował się na 8 miejscu.

30.04.2015 WIĘCEJ...
XIV okręgowy zjazd sprawozdawczy LOIIB

W  dniu  11 kwietnia br.  roku , zgodnie ze Statutem ,odbył się w Sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

28.04.2015 WIĘCEJ...
Spotkanie delegatów w Zielonej Górze

W dniu 9 kwietnia br. w placówce terenowej LOIIB w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedzjazdowe dla delegatów z naszego obwodu.

Spotkanie prowadził członek Okręgowej Rady LOIIB p. Mirosław Gruszecki.

28.04.2015 WIĘCEJ...
Hala LA w Zielonej Górze.

Zakończono budowę hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Halę zaprojektowała firma ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o. Przetarg na wykonastwo wygrało konsorcjum firm: SKANSKA S.A. (lider) oraz HEMET Sp. z o.o. Jest to pierwszy Etap planowanej rozbudowy. W kolejnym zostanie dobudowana hala tenisowa.

28.04.2015 WIĘCEJ...
VII Konferencja dla Budownictwa

W dniach 14-15 kwietnia br. w m. Ossa koło Rawy Mazowieckiej odbyła się VII Konferencja dla Budownictwa pod patronatem Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Tematem przewodnim, który najbardziej interesował członków był panel dyskusyjny "Czy kodeks budowlany likwiduje bariery?"

 

27.04.2015 WIĘCEJ...
Komisja prawno-regulaminowa prosi o opinie.

W ramach czynnego udziału naszego środowiska inżynierskiego w kształtowaniu aktów prawnych nas bezpośrednio dotyczących, proponuję cykliczną akcję zgłaszaniu uwag do wybranych projektów tych dokumentów, przesyłanych do komisji prawno-regulaminowej z PIIB. Wasze uwagi złożone do biura LOIIB na adres e-mail lbs@lbs.piib.org.pl pomogą nam wykonać syntezę złożoną z waszych wniosków, a tym samym wypracować wspólne stanowisko naszego środowiska.

24.04.2015 WIĘCEJ...
Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych

Na wniosek p. Grzegorza Kuczaja z Departamentu Dróg i Autostrad - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuję, że w dniu 10 marca 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało:

1)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329),

2)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331).

 

24.03.2015 WIĘCEJ...
XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

W dniu 07 marca 2015 roku w Zespole Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przeprowadzone zostały zawody okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W zawodach udział wzięło 44  uczniów z 11 szkół okręgu XI: ZSP w Czarnkowie, ZSSiB w Głogowie, ZSP w Grodzisku Wlkp., ZSP w Kaliszu, ZSR-B w Lesznie, ZSP w Nowej Soli, ZSB nr 1 w Poznaniu, ZSB-Drz w Pozaniu, ZSP w Śremie, ZSB w Zielonej Górze, ZSB w Żarach.

Do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015r. w Warszawie, zakwalifikowało się 9 uczniów z okręgu.

24.03.2015 WIĘCEJ...
Nabór specjalistów na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

W związku z pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. dotyczącym braku biegłych sądowych z dziedziny budownictwa informujemy, że LOIIB przygotowuje listę osób chętnych do świadczenia usług na potrzeby w/w sądu.

Osoby rekomendowane przez Izbę będą mogły być powoływane przez w/w sąd w charakterze biegłych w sprawach sądowych...

10.03.2015 WIĘCEJ...
Nasza nowa strona

Nasza nowa strona internetowa nareszcie działa. Ma ona na celu usprawnienie wzajemnej komunikacji. Prace nad nią trwały od połowy ubiegłego roku. Zadanie wydawało się łatwiejsze do realizacji w założeniach niż w praktyce. Mamy jednak nadzieję, że nowa witryna spełni oczekiwania jej użytkowników. Umieszczone zostały nowe moduły, dzięki którym możliwy będzie prosty  dostęp do usług oferowanych przez PIIB, w tym także do wydruków zaświadczeń. Jest to o tyle istotne, że w tym roku chcemy zakończyć wysyłkę zaświadczeń w tradycyjnej formie, przechodząc na ich wersję elektroniczną.

27.02.2015 WIĘCEJ...
Wyjazd techniczny do Poznania na Targi BUDMA 2015
Wyjazd techniczny do Poznania na Targi „BUDMA” 2015. Placówki Terenowe: w Żarach i w Zielonej Górze organizują w dniu 10.03.2015 r. wyjazd na Targi BUDMA.
18.02.2015 WIĘCEJ...
Bal u Architektów 2015

Uczestnikom DRUGIEGO BALU U ARCHITEKTÓW, który miał miejsce 31.01.2015 r. w hotelu Gorzów dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Wyglądało na to, że wszyscy świetnie się bawili. :)

31.01.2015 WIĘCEJ...
Serwis Budowlany

Informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa na swojej stronie internetowej umożliwia dostęp do usługi "Serwis Budowlany" i publikatora informacji o cenach e-Sekocenbud.

12.12.2014 WIĘCEJ...
Podsumowanie realizacji projektu unijnego - Nowoczesna edukacja zawodowa

7 października 2014r., w Zespole Szkół Budowalnych im. M. Kopernika w Gorzowie Wlkp. odbyła się miła uroczystość szkolna, podsumowująca realizację projektu unijnego „Nowoczesna edukacja zawodwa”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

08.10.2014 WIĘCEJ...
Wizyta przedstawiciela BBIK z Poczdamu.

Na zaproszenie naszej Izby w dniu 18 września br. w Gorzowie gościł Dyrektor Biura Brandenburskiej Izby Inżynierów z Poczdamu Pan Martin Wulff-Woesten. Wizyta ta była efektem wcześniejszych ustaleń poczynionych w czerwcu br. w tej sprawie. Więcej informacji w Biuletynie LOIIB nr 4/2014 (7).

18.09.2014 WIĘCEJ...