Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

XVIII kongres polskiej izby konstrukcji stalowych

Szanowni Państwo,


Dnia 12 października br. w Józefowie koło Warszawy odbędzie się XVIII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych - Konstrukcje stalowe w inwestycjach przyjaznych środowisku - spalarnie odpadów.


W załączniku znajdą Państwo zaproszenie, wkładkę z firmami które są sponsorami tego wydarzenia oraz  kartę zgłoszeniową.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

16.09.2021 WIĘCEJ...
wyjazd techniczny na zaporę zbiornika wodnego jeziorsko

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na 3 - dniowy wyjazd techniczny na ZAPORĘ ZBIORNIKA WODNEGO JEZIORSKO , do Uniejowa i Łodzi w dniach od 30.09.2021r. do 02.10.2021r.


5.00 – Wyjazd z Zielonej Góry i Gorzowa ( spotkanie wjazd na A-2 Świebodzin )
7.00 – 10.30 Poznań – Siedlądków/Skęczniew
Powrót do Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. w dniu 02.10.2021r. około 20.00


Cena wycieczki 780 zł/osobę .


Przypominamy jednocześnie o konieczności spełnienia przez osoby biorące udział w wycieczce technicznej, wymogów sanitarnych związanych z COVID-19.


W załączeniu harmonogram wyjazdu technicznego.

14.09.2021 WIĘCEJ...
dzień otwarty inżyniera budownictwa

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w zakładce DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA ukazują się kolejne artykuły akcji informacyjnej 1000 słów o budownictwie

09.09.2021 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 2/2021


od dnia 15 lipca do dnia 15 września 2021r.


Wnioski należy przesyłać w w/w terminie
TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:


Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2021 – 19 listopada 2021r.

26.08.2021 WIĘCEJ...
praca kierownik robót budowlanych

Savi Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca z siedzibą w Obornikach Śląskich poszukuje kandydatów na stanowisko kierownik robót budowlanych.

 

Szczegóły w dzlszej części artykułu

25.08.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 14 września br. na następujące adres

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

21.08.2021 WIĘCEJ...
zaproszenie na konferencję techniczną w zegrzu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Techniczną CASE STUDIES - przykłady realizacji obiektów budowlanych i zastosowań nowych technologii w branży konstrukcji stalowych, która odbędzie się tym razem w Hotelu 500 w Zegrzu pod Warszawą w dniach 7-8 września 2021 roku.

 

Wszystkie szczegóły oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo na naszej stronie

 

https://www.piks.com.pl/vii-konferencja-techniczna-piks-zegrze-k-warszawy-hotel-500-7-8-09-2021-r/ 

17.08.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)” wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnychuwag w terminie do dnia 14 września br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

16.08.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 27 sierpnia br. na adres mailowy:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl


                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

10.08.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 20 sierpnia br. na adres:


                               lbs@lbs.piib.org.pl


                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

05.08.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 10 sierpnia br. na adres:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.08.2021 WIĘCEJ...
VII warmińsko- mazurskie forum drogowe bezpieczne drogi przyszłości

W imieniu współorganizatorów: Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie serdecznie zapraszam do udziału w VII Warmińsko-Mazurskim Forum Drogowym „Bezpieczne drogi przyszłości”.

Konferencja odbędzie się w Sile obok Olsztyna w dniach 19-21września br.

Szczegóły dot. konferencji i rejestracji znajdują się na stronie:


https://kongresdrogowy.pl/konferencja/156-vii-warminsko-mazurskie-forum-drogowe 

 

więcej informacji w dalszej części artykułu

29.07.2021 WIĘCEJ...
II ogólnopolskie zawody w strzelectwie sportowym inżynierów budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na II Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym w dniu 21.09.2021 r  na strzelnicy CWKS-Legia w Warszawie Rembertów dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych izbach Inżynierów Budownictwa.

 

Zaproszenie i program zawodów w załącznikach

29.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 13 sierpnia br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 13 sierpnia br. na adres:

 

                       lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam e-mail z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczący współpracy regularnej UE z USA.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym mailem i zgłaszanie ewentualnych propozycji w terminie do dnia 20 sierpnia br. na następujący adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.07.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych wraz z oceną skutków regulacji, uzasadnieniem oraz pismem przewodnim.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 9 sierpnia br. na adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.07.2021 WIĘCEJ...
VI regaty żeglarskie o mistrzostwo polski w klasie omega

Warmińsko- Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza załogę Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w VI Regatach Żeglarskich Warmińsko- Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w Klasie Omega, które odbędą sie w dniu 28.08.2021 r. w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna polana" w Olsztynie

Szczegóły w załączniku

21.07.2021 WIĘCEJ...
II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Grzegorza Dubika w załączeniu wysyłam zaproszenie na II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w Marszu na Orientację, które odbędą się 20-22 sierpnia 2021 roku w Mucznem, w Bieszczadach.

 

21.07.2021 WIĘCEJ...
praca na stanowisko specjalisty w zespole inwestycji i remontów wydziału nieruchomości kwp w gorzowie wlkp

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds sanitarnych w zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Nieruchomości.

Szczegóły w załączniku

19.07.2021 WIĘCEJ...