Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

praca specjalista ds kontraktowych

Firma CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. , która prowadzi obsługę prawną i kontraktową Koncernu STRABAG SE w Polsce poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. Kontraktowych / Contract Manager (m/k). Zgodnie z wytycznymi na stronie, w załączeniu przesyłamy ofertę pracy.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
praca projektant asystent projektanta

Firma M&J specjalizująca się w generalnym wykonawstwie hal stalowych i obiektów przemysłowych  i poszukuje osoby na stanowisko Projektant asystent projektanta

Szczegóły w załączniku

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta- wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety : „Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo”.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robót), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich

firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest bardzo ważny.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta dotycząca katastrof budowlanych

 

Szanowni Państwo, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz odesłanie ankiety dot. awarii lub katastrof budowlanych za rok 2018.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
mistrzostwa polski w brydżu sportowym

Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa , Okręgowa Izba lekarska przy wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego organizuje Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów Zaufania publicznego w Brydżu Sportowym.

Odbędą sie one w dniach 13-14 lipca 2019r. w siedzibie Mazowieckiej Izby w Warszawie ul 1 Sierpnia 36B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych: zaproszeniu i regulaminie.

 

 

20.06.2019 WIĘCEJ...
zmiany u inżynierów i architektów

Szanowni Państwo, poniżej  w załącznikach przedstawiamy dwie informacje dotyczące odrębnych projektów  ustaw o architektach i inżynierach budownictwa:

1. Felieton Pana Prezesa Z. Kledyńskiego odnośnie projektów ustaw o

architektach i inżynierach budownictwa opublikowany 7 czerwca 2019 r. w

czasopiśmie "Rzeczpospolita" oraz

2. Komunikat PIIB w związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP

opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP

dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i

inżyniera budownictwa

 

20.06.2019 WIĘCEJ...
Konkurs o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Informujemy, że rozpoczęła się 57 edycja konkursu o Nagrdę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Konkurs, tak jak poprzednie eddycje, będzie miał duże znaczenie w upowszechnieniu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórczych w dziedzinach mających bardzo duży wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

06.06.2019 WIĘCEJ...
konkurs dla młodych profesjonalistów

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ogłosiło IV edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019.
Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.
Ponieważ SIDiR otwiera się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR!
Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.21.05.2019 WIĘCEJ...
seminarium nt stali zbrojeniowej i hydroizolacji

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujmy o seminarium technicznym na temat stali zbrojeniowej i  hydroizolacji, które odbędzie się w ramach Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu  Zielonogórskiego 28 maja 2019 r. ( wtorek ) godz.  17:00 – 18.30 w sali nr  213 bud. A-8.

W załączeniu przesyłamy ramowy program. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

21.05.2019 WIĘCEJ...
konferencja pn. bim na budowie

W imieniu Przewodniczącego Rady MOIIB Romana Lulisa oraz Prezesa Izby Projektowania Budowlanego Jerzego Kotowskiego zapraszamy do udziału w Konferencji pt. BIM na budowie, która odbędzie się 6 czerwca (czwartek) 2019 r. w Sound Garden Hotel Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

Zgłoszenia: https://bimnabudowie.com/cart/      

Program Konferencji: https://bimnabudowie.com/plan-konferencji

21.05.2019 WIĘCEJ...
prośba o uwagi do projektu ustawy o VAT

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieściłem link do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754/katalog/12591301#12591301   

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu ustawy wg załączonej tabeli na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

w terminie do 03 czerwca 2019 r.

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

20.05.2019 WIĘCEJ...
seminarium - buduj ze stali

15 maja 2019 r. w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA odbędzie się seminarium BUDUJ ZE STALI poświęcone obiektom mostowym i zatytułowane “Wymogi legislacyjne i techniczne projektowania obiektów mostowych”.

09.05.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na seminarium

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na kolejne seminarium szkoleniowe pt. "Diagnostyka budynków wielkopłytowych", które odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://www.itb.pl/diagnostyka-budynkow-wielkoplytowych.html  

09.05.2019 WIĘCEJ...
zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym w tym roku 25- leciem istnienia Urzędu Zamówień Publicznych poraz pierwszy zostanie przyznana nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS. 

 

Nagroda ta przyznana będzie dla osób, instytucji, przedsiębiorstw  a także  projektów i  rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju systemu zamówień publicznych , stosują najlepsze zassady i praktyki zamówień publicznych lub je propagują. Powołana Kapituła Nagrody wytypuje kandydatów do Nagrody. 

 

Lubuska Okręgowa izba Inżynierów Budownictwa zwraca się o wskazanie kandydata lub kandydatów  w kategorii Zamawiający, którzy w świetle Państwa doświadczeń mogliby zostać uhonorowani tą nagrodą.

Kandydatury prosimy zgłaszać do dnia     8 maja 2019 r 

 

na adres      lbs@lbs.piib.org.pl 

18.04.2019 WIĘCEJ...
wycieczka szlakiem polskich korzeni na ukrainie

Oddział Gorzowski SARP organizuje ośmiodniową (27.04 - 04.05.2019) wycieczkę
architektoniczną szlakiem polskich korzeni po zachodniej Ukrainie. Zapraszamy członków SARP
oraz osoby zaprzyjaźnione.

16.04.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw UD438.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl  

w terminie do 25 kwietnia 2019 r.

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

16.04.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

 Szanowni Państwo,

W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu wg załączonej tabeli na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

 

Z poważaniem:

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

 

13.04.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że na stronie RCL pojawiła się nowa wersja projektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (04.04.2019r.), do której nadal można zgłaszać propozycje.

Linki do ustawy, uzasadnienia oraz OSR znajdują się w treści artykułu.

 

13.04.2019 WIĘCEJ...