Lubuskie - Warte Zachodu

Dostęp do Biblioteki Norm PKN.

Informujemy, że osoby , które złożyły wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej OIIB mogą otrzymać darmowy dostęp on-line do Biblioteki Norm PKN na portalu PIIB.

Osoby zainteresowane dostępem do portalu PIIB proszone są o złożenie, do Biura Izby Lubuskiej OIIB, wniosku o wpis na listę praktykantów. Wniosek można przesłać mailowo na adres: lbs@lbs.piib.org.pl lub listownie.

Dostęp do norm możliwy jest po zalogowaniu się i aktywacji konta na stronie internetowej www.piib.org.pl za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Login i jednorazowe hasło aktywacyjne zostanie przesłane na adres mailowy podany we wniosku.

Dostęp do Biblioteki Norm PKN możliwy jest przez 6 miesięcy od momentu wpływu wniosku o wpis na listę praktykantów.Załączniki:
wniosek o wpis na liste praktykantów Lubuskiej OIIB