Lubuskie - Warte Zachodu

Prezydium OR LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Cegielnik Andrzej - Przewodniczący

LBS/BO/2061/01

2.

Czerwonajcio Rajmund

LBS/BO/0145/01

3.

Domaradzka Teresa

LBS/IS/2090/01

4.

Dworczak Zdzisław

LBS/BO/2101/01

5.

Janik Wojciech Antoni

LBS/BO/0018/08

6.

Pabierowski Marcin Bogusław

LBS/BO/0135/06 

7.

Szamotulska Halina

LBS/BO/0005/05

8.

Teterycz Ryszard

LBS/BO/1087/01