Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia I półrocze 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  I PÓŁROCZE 2017

 

I GORZÓW – Wojewódzka i Miejska Biblioteka ul. Kosynierów Gdańskich godz. 15.00 (czwartek).

II ZIELONA GÓRA – Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ul. Prof. Szafrana 1 godz. 16.00 (środa) 

III ŻARY – Technikum Budowlane ul. Górnośląska 2 godz. 15.00 (czwartek)

 

L.p.

          DATA

 

                           TEMAT SZKOLENIA

1

I    12.01.2017

II   11.01.2017

III  19.01.2017

 

Przepisy i zasady szkolenia opiekunów praktyk na uprawnienia budowlane.

Wykładowca: Andrzej Wesoły

 

2

I    19.01.2017

II   18.01.2017

III  26.01.2017

 

Wybrane typowe uszkodzenia konstrukcji budowlanych i metody ich wzmacniania

Wykładowca: prof.UZ Adam Wysokowski

3

I    09.02.2017

II  15.02.2017

III 23.02.2017

Przepisy, obowiązki, odpowiedzialność, wynagrodzenia i honoraria przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w zakresie projektowania, kierowania robotami i nadzoru nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem małych obiektów budowlanych.

Wykładowca: Piotr Koczwara

 

4

I   23.03.2017 

   06-04-2017

II  22.03.2017

   05-04-2017 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian wypełniających z omówieniem, wpływem zmian i błędów na parametry budynku na etapie projektowania i wykonawstwa.

Wykładowcy: Pracownicy Politechniki  dr inż. Łukasz Drobiec i dr inż. Radosław Jasiński i zespół z Firmy SOLBETmgr inz. Lech Misiewicz i mgr inz. Tomasz Rybarczyk

 

5

I   27.04.2017

II 26.04.2017

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa od strony zabezpieczenia wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykładowca: Piotr Stawicki  - szkolenie odwołane

 

6

I    11.05.2017

    01-06-2017

II   17.05.2017

III  25.05.2017

 

Cywilnoprawne aspekty wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

Wykładowca: Magdalena  Miatkowska - Misiołek

7

I    08.06.2017 

      29-06-2017

II  14.06.2017

III 22.06.2017

    

Technologie i metody stosowane przy budowie i przebudowie śródlądowych budowli hydrotechnicznych przede wszystkim wałów, przesłon przeciwfiltracyjnych i osłon skarp rzek, kanałów i zbiorników wodnych.

Wykładowca: Krzysztof Grzelak

 

Informujemy, że biuro Izby na życzenie wydaje certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniach.