Lubuskie - Warte Zachodu

Szkolenia zewnętrzne

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 084/123/08/15 przy

STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w:

  • ­Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
  • ­Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Uprzejmie informujemy, że egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” i „D” odbywają się co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 16:00, w Gorzowie Wlkp.

  • Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., (sala 207), ul. Pomorska 67
  • Koszt egzaminu na jedno uprawnienie: 200 PLN (VAT zw) 
  • Na egzamin należy zabrać dowód osobisty.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wypełniony wniosek na egzamin w Biurze Oddziału  SIMP w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 17/1.

Należność za egzamin można opłacić gotówką w Biurze Oddziału, lub wpłacając na konto SIMP O/Gorzów Wlkp.:

Alior Bank Oddział w Gorzowie Wielkopolskim: PL 18 1060 0076 0000 4020 3001 9384 (z dopiskiem opłata za egzamin).

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP.
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax +48 95 722 75 30, mobile:+48 501 181 511
e-mail: gorzow@simp.pl www.gorzow.simp.pl www.simp.pl