Lubuskie - Warte Zachodu

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

L.p.

Imię i Nazwisko

Nr ewidencyjny

1.

Tadeusz Glapa - przewodniczący

LBS/BD/0255/01

2.

 Andrzej Balcerzak

LBS/IE/2015/01

3.

Jarosław Dokurno

LBS/BO/0325/03

4.

Jacek Drąg

LBS/BO/0064/13

5.

Elwira Kramm

LBS/IS/2015/04

6.

Andrzej Piotrowski

LBS/BO/2356/01

7.

Artur Tomasz Staszkowian

LBS/BO/1355/02Załączniki:
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego LOIIB