Lubuskie - Warte Zachodu

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

L.p.

Imię i Nazwisko

Nr ewidencyjny

1.

Tadeusz Glapa - przewodniczący

LBS/BD/0255/01

2.

 Andrzej Balcerzak

LBS/IE/2015/01

3.

Jarosław Dokurno

LBS/BO/0325/03

4.

Elwira Kramm

 

LBS/IS/2015/04

5.

Waldemar Olczak

LBS/IE/0732/01

6.

Tomasz Romankiewicz

LBS/BD/0010/12

7.

Artur Tomasz Staszkowian

LBS/BO/1355/02Załączniki:
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego LOIIB