Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB

L.p. Nazwisko i Imię Nr ewidencyjny
1. Kasierski Jacek - Przewodniczący LBS/BO/2621/01
2. Bednarczyk Krystyna LBS/BD/2023/01
3. Błaszczyk Jan LBS/BO/0343/03
4. Bogacz Wiesław LBS/BO/0061/01
5. Czerniakiewicz Ferdynand LBS/BO/2078/01
6. Ejsmont Mieczysław LBS/IS/0201/01
7. Mierzwa Izabela LBS/BO/0092/11
8. Ogrodnik Adam LBS/IS/2324/01
8. Rudnicki Aleksander LBS/IE/0893/01
9. Szypiło Danuta LBS/BO/2566/01
10. Trzciński Ireneusz LBS/BO/1095/01