Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB

L.p.Nazwisko i ImięNr ewidencyjny
1. Krzyżanowski Józef - Przewodniczący BS/BO/2229/01
2. Dobrowolska Małgorzata Halina LBS/IS/0241/06
3. Dybikowski Antoni Jan LBS/BD/2102/01
4. Kucharczyk Emilia LBS/BO/0522/01
5. Tomczyk Jacek LBS/BM/0064/05
6. Wesoły Andrzej LBS/BD/0621/01
7. Więckowski Edward LBS/IE/0893/01