Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Komisja Rewizyjna LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Puchalski Przemysław - Przewodniczący 

LBS/BO/0139/06

2.

Błoch Przemysław

LBS/BO/0010/11

3.

Kolan Jacek

LBS/IS/0147/07

4.

Sawicki Antoni

LBS/BO/2703/01

5.

Sokołowski Antoni Adam

LBS/BO/0969/01

6.

Wierzbicki Władysław

LBS/BO/1158/01