Lubuskie - Warte Zachodu

Okręgowa Rada LOIIB

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Cegielnik Andrzej - Przewodniczący

LBS/BO/2061/01

2.

Czerwonajcio Rajmund

LBS/BO/0145/01

3.

Dokurno Jarosław

LBS/BO/0325/03

4.

Domaradzka Teresa

LBS/IS/2090/01

5.

Dworczak Zdzisław

LBS/BO/2101/01

6.

Glapa Tadeusz

LBS/BD/0255/01

7.

Gruszecki Mirosław

LBS/BO/0148/10

8.

Janik Wojciech Antoni

LBS/BO/0018/08

9.

Mińczyk Jerzy

LBS/BO/0195/03

10.

Kaszyca Jerzy

LBS/BO/0026/09

11.

Pabierowski Marcin Bogusław

LBS/BO/0135/06

12.

Pilarczyk Zenon

LBS/BO/0806/01

13.

Rybka Józef

LBS/BO/0900/01

14.

Szamotulska Halina

LBS/BO/0005/05

15.

Teterycz Ryszard

LBS/BO/1087/01