Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJA JESIENNA

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych 
w sesji Nr 2/2017


w dniach od 17 lipca  do 18 sierpnia 2017r. 
w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Gorzowie Wlkp.

27.07.2017 WIĘCEJ...
KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH

 

8-9  WRZEŚNIA 2017

ZIELONA GÓRA (WOSiR DRZONKÓW)

26.07.2017 WIĘCEJ...
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

LUBUSKI WOJEWÓDZI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

21.07.2017 WIĘCEJ...
NOT Zielona Góra

 

NOT Zielona Góra  organizuje kurs przygotowawczy przed uprawnieniami - sesja jesienna

20.07.2017 WIĘCEJ...
Prawo budowlane

W związku z  pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu p. Adama Podgórskiego dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawno budowlane, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 8 sierpnia 2017 r.

na adres e-mail: lbs@lbs.piib.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

19.07.2017 WIĘCEJ...
o Krajowym Zasobie Nieruchomości z projektami aktów wykonawczych

W związku z  pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu p. Adama Podgórskiego dotyczącego rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 8 sierpnia 2017 r. na adres

e-mail: lbs@lbs.piib.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB 

19.07.2017 WIĘCEJ...
VI Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, organizuje

VI Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym

w dniach 08 - 10 grudnia 2017 roku ( od piątku do niedzieli)

w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo

18.07.2017 WIĘCEJ...
Z wizytą w Niemczech

Sprawa cennika prac projektowych HOAI jest obecnie przedmiotem sporego zainteresowania środowiska inżynierów budownictwa w Niemczech. Cennik ten, obowiązujący ustawowo wprowadza minimalne i maksymalne stawki za usługi inżynierskie związane z projektowaniem i sprawowaniem nadzoru nad realizacją inwestycji. 

17.07.2017 WIĘCEJ...
Nośność i stateczność
Szanowni Państwo, 
proszę o zapoznanie się z materiałami  umieszczonymi w załączniku, które zostały zaprezentowane na posiedzeniu Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków w dn. 5.07.2017 r.,
07.07.2017 WIĘCEJ...
Interpretacja zakresu uprawnień

Rozbieżności w interpretacji uprawnień wydanych na podstawie rozporządzenia z 1975 roku (Dz.U.Nr 69, poz. 299) pomiędzy GUNB a PIIB.

28.06.2017 WIĘCEJ...
XVI Zjazd PIIB

Zakończył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

25.06.2017 WIĘCEJ...
XVI Zjazd Sprawozdawczy PIIB

Trwa XVI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Naszą izbę okręgową reprezentują koleżanka Ewa Bosy i koledzy Andrzej Cegielnik, Józef Krzyżanowski oraz Piotr Koczwara.

24.06.2017 WIĘCEJ...
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. 

20.06.2017 WIĘCEJ...
Szkolenie

Szkolenie : Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań : Katowice oraz Ostrzeszów – szczegóły w załączniku.

 

 

19.06.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z  pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  L. dz. DAB.1.0211.1.2017.KG, NK/92849/17 dotyczącego zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 10 lipca 2017 r.,
Na adres e-mail:  lbs@lbs.piib.org.pl


Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB, Mirosław Gruszecki 

19.06.2017 WIĘCEJ...
Regaty w klasie Omega

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na regaty 26 sierpnia 2017roku  do Olsztyna

14.06.2017 WIĘCEJ...
Fabryka Amunicji w Krzystkowicach

W dniu 09.06.2017 odbyła się wycieczka techniczna na teren dawnej fabryki amunicji kombinatu DAG Alfred Nobel 

12.06.2017 WIĘCEJ...
S3 Wycieczka techniczna

W dniu  12.05 2017 odbyła się wycieczka techniczna na budowę trasy S3

08.06.2017 WIĘCEJ...
Budownictwo lubuskie

18 maja 2017 roku w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego trzy podmioty: Lubuska Izba Budownictwa, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Uniwersytet Zielonogórski, wspólnie zorganizowały konferencję dotyczącą budownictwa w województwie lubuskim.

07.06.2017 WIĘCEJ...
Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2017

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie".

15-17 listopad 2017r. w Krakowie

Organizatorem jest Oddział Małopolski PZITB w Krakowie

W załączeniu szczegółowy program

07.06.2017 WIĘCEJ...