Lubuskie - Warte Zachodu
obwodowe zebranie wyborcze Zielona Góra 23.10.2017, godz. 17.00 miejsce: Urząd Marszałkowski - obwodowe zebranie wyborcze

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Praca - kierownik budowy sieci sanitarne
Zakład Instalacji Sanitarnych Hydrogaz s.j. w Niedoradzu
zatrudni kierownika budowy - pilnie
   
CV proszę przesyłać na adres: hydrogaz1@wp.pl
tel. Henryk Marko 605 224 318
18.10.2017 WIĘCEJ...
2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji jest zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.

17.10.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 w ślad za pismem dotyczącym przekazania do konsultacji publicznych (DPP.5.0210.101.2017.JL.4; NK: 159852/17) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce "Rządowy Proces Legislacyjny" został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury 

13.10.2017 WIĘCEJ...
Wybory - nieobecni głosu nie mają

 

Koleżanki,  Koledzy, inżynierowie i technicy

Wraz z ostatnim numerem Inżyniera Budownictwa na żółtej kartce otrzymaliście zaproszenie na obwodowe zebrania wyborcze.

Na zebraniach obwodowych zostaną wybrani delegaci na zjazd okręgowy.

 

13.10.2017 WIĘCEJ...
Zawartość projektu budowlanego

podlegająca sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej - omówienie przepisów wraz ze wskazaniem przykładów najczęściej występujących nieprawidłowości

12.10.2017 WIĘCEJ...
Seminarium Lubuskie

MILENIUM GAZETA BUDOWLANA

zaprasza na Seminarium Lubuskie dla architektów, konstruktorów, projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, biur projektowych, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru i inwestorów instytucjonalnych

03.10.2017 WIĘCEJ...
Zawody Pływackie o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

03.10.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię - projekt rozporządzenia

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 11 października 2017 r. , na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 


Z poważaniem

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

29.09.2017 WIĘCEJ...
Zbiór uwag PIIB do ustawy o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Uwagi do projektu ustawy ustawy o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach, przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

29.09.2017 WIĘCEJ...
Szkolenia VOD

 

PILNE!!!

 

(wideo na życzenie) dla członków LOIIB

 

 

29.09.2017 WIĘCEJ...
Uproszczenie procesu inwestycyjnego

W związku z pismem p. Tomasz Żuchowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 2 października 2017 r.  na adres e-mail:   lbs@lbs.piib.org.pl

  

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB
 
 
Poniżej link do projektu ustawy, która również znajduje się w załączniku niniejszej wiadomości.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303101/12458807/12458808/dokument309372.pdf
27.09.2017 WIĘCEJ...
Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe w praktyce
W imieniu Lubuskiego Klastra Metalowego przesyłamy informację o seminarium „Warsztaty z lekkich konstrukcji - materiały hybrydowe  w praktyce”.
Seminarium odbędzie się 24 i 25 października w Cottbus. Możliwość rejestracji online:
 
 
"LUBUSKI KLASTER METALOWY"
Biuro Stowarzyszenia LKM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (48) 95 722 7530
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl
 
27.09.2017 WIĘCEJ...
Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,przekazuję go z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 12 października 2017 r.  na adres email:  lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego przesyłam w załączeniu pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  z prośbą o przesłanie stanowiska o rozpoczęciu procedury włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Maneger” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

 

Jednocześnie ze względu na 14 dniowy termin udzielenia odpowiedzi Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju prosimy o przesłanie państwa stanowiska do 29 września 2017 r.

  

z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
Projekt ustawy

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym konsultacji publicznych projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 5 października 2017 r.  na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

27.09.2017 WIĘCEJ...
IX Konferencja Naukowo-Techniczna RENOWACJE

 IX Konferencja Naukowo-Techniczna „RENOWACJE”, odbędzie się w dniach 21-23 marca 2018 roku

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

24.09.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię - uproszczenie realizacji inwestycji obszary zastrzeżone

Szanowni Państwo, 

 

w związku z pismem p. Tomasz Żuchowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa, przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian

do dnia 29 września 2017 r. , na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

 

Z poważaniem: Mirosław Gruszecki, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

24.09.2017 WIĘCEJ...
bezpłatne warsztaty dla projektantów

Zarzad oddziały PZITB w Gorzowie Wlkp. wraz z Mitek Industries Polska serdecznie zaprasza na

bezpłatne warsztaty dla projektantów,

 

22.09.2017 WIĘCEJ...
XV lecie LOIIB

Tegoroczny Dzień budowlanych to jednocześnie obchody XV-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gościliśmy tym razem w Drzonkowie w Wojewódzkim Osrodku Sportu i Rekreacji.

13.09.2017 WIĘCEJ...